สภาวิศวกรเข้มแก้ปัญหาสร้างระบบราง

  • วันที่ 06 พ.ค. 2560 เวลา 08:33 น.

สภาวิศวกรเข้มแก้ปัญหาสร้างระบบราง

สภาวิศวกร ตั้งทีมร่วมเอกชน วางกฎความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางเสนอ ครม. ป้องกันอุบัติเหตุ

นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงถล่มระหว่างการก่อสร้างทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น เพื่อให้การก่อสร้างระบบรางที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน ภายในเดือน พ.ค.นี้จะตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างระบบราง มีคณะกรรมการเฉพาะกิจประมาณ 20 ราย ประกอบด้วยตัวแทนจากสภาวิศวกร เอกชนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างระบบราง 7-8 บริษัท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ จะให้บริษัทแต่ละรายมา ชี้แจงระบบก่อสร้างที่ใช้ และให้บริษัทอื่นรวมทั้งหน่วยงานกลาง ร่วมวิพากษ์ จุดอ่อนในการทำงานก่อสร้างเพื่อกำหนด เป็นหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ เพิ่ม ความปลอดภัยในการก่อสร้าง จากนั้น จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบรางต่อไป

สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จาก การตรวจสอบของสภาวิศวกรในเบื้องต้น มีข้อสังเกต 4 ประเด็น คือ 1.การออกแบบการยึดโครงสร้างเหล็กเข้ากับหัวเสา ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากพบการขาดของเหล็ก PT bar 3 เส้น ระหว่างการเคลื่อนที่ของเครน 2.การก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ 3.มีการกำหนดระบบป้องกันกรณีอื่นเมื่อ PT bar ขาดหรือไม่ คือระบบสำรองที่จะยึดโครงเหล็กไว้ไม่ให้ร่วงลงมา 4.วัสดุเช่น PT bar ได้มาตรฐานและมีกำลังรับน้ำหนักตามที่ออกแบบหรือไม่

"หากพบว่าวิศวกรไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิศวกร 2542 จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด จะได้ข้อสรุปภายใน 6 เดือนข้างหน้า" นายอมร กล่าว

ข่าวอื่นๆ