ดันรถไฟเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน 2.6 หมื่นล้าน

  • วันที่ 05 พ.ค. 2560 เวลา 20:31 น.

ดันรถไฟเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน 2.6 หมื่นล้าน

ครม.เตรียมชงแผนแม่บทเข้าครม.มิ.ย.นี้ พร้อมรอข้อสรุปปากบาราก่อนเดินหน้าก่อสร้างโครงการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งในพืน้ที่ศักยภาพภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ สนข.จัดทำข้อมูลเสร็จแล้วเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ระยะทาง 142 กิโลเมตร วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ช่วง หาดใหญ่-ปากบารา และหาดใหญ่-ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 (อ.จะนะ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงระบบโลจิสต์ในภาคใต้ (SEA : Strategic Environmental Assessment) ทั้งระบบท่าเรือชายฝั่งและสะพานเศรษฐกิจ (แลนด์บริดจ์) ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และสตูล  ซึ่งขณะนี้สนข.ได้จัดทำรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมภายในเดือน พ.ค.จกานั้นจะขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติภายในเดือน มิ.ย.

อย่างไรก็ตามการเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวยังคงต้องรอข้อสรุปของโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราว่าจะออกมาในทิศทางใด สามารถเดินหน้าต่อได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่า(จท.) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล และท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (อ.จะนะ) แม้ก่อนหน้านี้จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีเสียงคัดค้านว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้มอบให้ จท. ไปศึกษาอีเอชไอเอเพิ่มเติมเพื่อศึกษาว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง

“แม้ขณะนี้ผลการศึกษาทั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (อ.จะนะ) ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ที่ประชุมเห็นว่าโครงการเชื่อมโยงรถไฟฯ ไม่จำเป็นต้องรอผลการศึกษาดังกล่าว สามารถให้ความเห็นชอบโครงการได้ แต่จะยังไม่มีการขออนุมัติเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (อ.จะนะ)” นายพีระพล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ระยะทาง 142 กิโลเมตร วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาทมีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ 8 ตำบลใน จ.สตูลและอีก 4 อำเภอ 14 ตำบลใน จ.สงขลา ส่วนรูปแบบการก่อสร้างแบ่งเป็นทางยกระดับในทะเล 4.5 กิโลเมตร ทางยกระดับบนบก 29 กิโลเมตรและรางบนพื้นดิน 108.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีซ่อมบำรุงอยู่ที่สถานีควนกาหลงและเชื่อมต่อรถไฟทางคู่เส้นหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และรถไฟสายใต้สุไหงโกลก คาดว่าจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 17.53% หรือราว 5.3แสนล้านบาทภายในระยะเวลา 30 ปี ขณะที่การขนส่งสินค้าจะอยู่ที่ตู้คอนเทรนเนอร์ 3,400 TEU ต่อปีภายในปี 2585 แบ่งสัดส่วนเป็นสินค้าเปลี่ยนถ่ายร้อยละ 28 สินค้านำเข้าและส่งออกอีกร้อยละ 72 โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นของภาคใต้และมาจากจีนตอนใต้

ข่าวอื่นๆ