ขนส่งดีเดย์จับ-ปรับรถตู้เกิน 13 ที่นั่ง เริ่ม15พ.ค.นี้

  • วันที่ 02 พ.ค. 2560 เวลา 21:44 น.

ขนส่งดีเดย์จับ-ปรับรถตู้เกิน 13 ที่นั่ง เริ่ม15พ.ค.นี้

กรมการขนส่งเดินหน้าบังคับกฎหมายจริงจัง 15 พ.ค.นี้ เอาผิดรถตู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากมาตรการความปลอดภัยรถตู้สาธารณะที่กำหนดให้ต้องจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา แต่ในเดือนนี้จะเริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หากพบการฝ่าฝืน ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง มีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น เพื่อให้มีการปรับตัว รับรู้ ปรับเปลี่ยน และลดผลกระทบ กำหนดแนวทางดำเนินการบังคับใช้เป็นขั้นตอน กรมการขนส่งทางบกกำหนดแผนปฏิบัติการควบคู่การบังคับใช้กฎหมายแบบมีห้วงเวลาสำหรับดำเนินการให้มีความเหมาะสม คู่ขนานกับการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียรุนแรงในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบ

นอกจากขบ.จะกำหนดที่นั่งไม่ให้เกิน 13 ที่แล้วยังกำหนดให้ปรับปรุงที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และประตูหลังสามารถเปิดออกจากภายในตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ และมีค้อนทุบกระจก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถตู้โดยสาร เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งจากกรณีการจัดวางที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่ง ดังนี้ กรณีรถที่มีการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 5 แถว (ตอน) ที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ซึ่งไม่มีที่เปิดประตูด้านท้ายจากภายในตัวรถและประตูด้านท้ายมีส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ให้ติดตั้งค้อนทุบกระจกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้านท้าย เพื่อให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและออกจากตัวรถได้ โดยจะปรับปรุงกลไกเปิดปิดประตูด้านท้ายให้สามารถเปิดประตูจากภายในรถหรือไม่ก็ได้ กรณีรถที่มีการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว โดยที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่ง 3 ที่นั่ง แต่ไม่มีช่องทางเดินเพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย จะปรับปรุงการจัดวางที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน หรือจะปรับปรุงที่นั่งตัวกลางหรือตัวหนึ่งตัวใดแถวหลังสุดให้พนักพิงเบาะหลังเป็นแบบพับไปข้างหน้าหรือปรับเอนไปข้างหลังให้สามารถใช้เป็นทางออกก็ได้

ในกรณีปรับปรุงพนักพิงเบาะหลัง ต้องติดตั้งค้อนทุบกระจกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้านท้ายด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและออกจากตัวรถ โดยผู้ประกอบการต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด สำหรับรถตู้โดยสารประเภทประจำทางในเส้นทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2560 รถตู้ในเส้นทางหมวด 1 (เส้นทางในเมือง) และหมวด 4 (เส้นทางภายในจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 ก.ค. 2560 และรถตู้โดยสารประเภทไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว หากพบผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถไม่ปรับปรุงจำนวนที่นั่ง บรรทุกผู้โดยสารเกิน จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี พร้อมแนะนำประชาชนพบเห็นรถตู้ไม่ปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวอื่นๆ