รัฐยกเว้นภาษีตามมาตรการ "พี่ช่วยน้อง"

  • วันที่ 11 ก.พ. 2560 เวลา 21:48 น.

รัฐยกเว้นภาษีตามมาตรการ "พี่ช่วยน้อง"

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามมาตรการพี่ช่วยน้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 631) พ.ศ. 2560 (มาตรการพี่ช่วยน้อง)

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/018/14.PDF

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ