เดือนส.ค.ขาดแรงงาน3หมื่นอัตรา

  • วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 08:32 น.

เดือนส.ค.ขาดแรงงาน3หมื่นอัตรา

กรมการจัดหางานเผยตัวเลขขาดแคลนแรงงานเดือน ส.ค. 3 หมื่น อัตรา ภาคผลิตต้องการมากสุด 1.26 หมื่นคน

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขตำแหน่งงานที่ขาดแคลนแรงงาน จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ประจำเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า โดยภาพรวมมีตำแหน่งงานขาดแคลน 3.09 หมื่นอัตรา โดยหมวดอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานมาก ที่สุดในเดือน ส.ค. คือ การผลิต 1.26 หมื่นอัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,759 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,922 อัตรา และการก่อสร้าง 1,891 อัตรา

สำหรับหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน ประกอบด้วย ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,158 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน อื่นๆ 1,124 อัตรา กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 748 อัตรา กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 519 อัตรา กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 438 อัตรา

ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 365 อัตรา การศึกษา 345 อัตรา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 301 อัตรา การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 268 อัตรา

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 215 อัตรา ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ 169 อัตรา การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 122 อัตรา การจ้างงานในครัวเรือน ผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 31 อัตรา และการจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 27 อัตรา

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ