ส.ป.ก.เตรียมยึดที่ดิน 2 สวนส้มเชียงใหม่

  • วันที่ 04 ก.ย. 2559 เวลา 16:17 น.

ส.ป.ก.เตรียมยึดที่ดิน 2 สวนส้มเชียงใหม่

ส.ป.ก.ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้ากรณีตรวจสอบที่ดินส.ป.ก.ที่ 2 สวนส้มรายใหญ่ครอบครอง

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินการตาม มาตรา44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่เป้าหมายขนาด 6000 ไร่เศษ เป็นของสวนส้มขนาดใหญ่ 2 ราย ระบุชื่อครอบครองเป็น บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด หรือ ที่รู้จักกันในชื่อของสวนส้มทรายทอง กินพื้นที่จำนวน 4 แปลง ในตำบลบ้านหลวง ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย คาบเกี่ยวตำบลเวียง อำเภอฝาง ขณะที่อีกราย ส.ป.ก. ระบุชื่อผู้ครอบครอง คือ บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด หรือสวนส้มธนาธร กินพื้นที่จำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอฝาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานจากการขอยื่นคัดค้าน ซึ่งจะเสร็จประมาณ วันที่11-12ก.ย.นี้ โดยพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 แปลง ได้แก่

1.แปลงที่ no 786 ประกอบด้วย 1.บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เนื้อที่คัดค้าน 759 ไร่  2.บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด (สวนทรายทอง) เนื้อที่คัดค้าน 295.46 ไร่

2.แปลงที่ no 787 ประกอบด้วย บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เนื้อที่คัดค้าน 214.91 ไร่ และ บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด (สวนทรายทอง) เนื้อที่คัดค้าน 784.94 ไร่

3.แปลงที่ no 788 ประกอบด้วย บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เนื้อที่คัดค้าน 461 ไร่ และ บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด (สวนทรายทอง) เนื้อที่คัดค้าน 2,010.62 ไร่

4.แปลงที่ no 789 ประกอบด้วย บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เนื้อที่คัดค้าน 459 ไร่ และ บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด (สวนทรายทอง) เนื้อที่คัดค้าน 203.01 ไร่

5.แปลงที่ no 790 ประกอบด้วย บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เนื้อที่คัดค้าน 246 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดมากกว่า 500 ไร่อีกบางส่วน โดยกระบวนพิจารณาตรวจสอบหลักฐานจากการขอยื่นคัดค้าน ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคาดว่าจะตรวจหลักฐานแล้วเสร็จภายในกลางเดือนก.ย. 2559 และกระบวนการถัดจากนี้ จะเป็นการปิดป้ายประกาศให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่สปก. ส่วนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่จะยึดเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือไม่ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย ส่วนต้นส้มในพื้นที่ หากผู้ครอบครองที่ดินจะไม่รื้อถอนออกไปและประสงค์จะมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ก็เป็นกรณีที่ ส.ป.ก. สามารถใช้ดุลพินิจรับไว้ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นธรรมต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ