มท.ติวเข้ม9จังหวัดภาคกลางตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

  • วันที่ 16 ก.ค. 2559 เวลา 15:39 น.

มท.ติวเข้ม9จังหวัดภาคกลางตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

มหาดไทยนำทีมลงพื้นที่ติวเข้ม 9 จังหวัดภาคกลางตั้ง“บริษัทประชารัฐรักสามัคคี”มั่นใจช่วยยกคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานภาครัฐ พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน นำคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะทำงานประชารัฐสามัคคีของ จ.สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 9 จังหวัด (สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี...(จังหวัด) จำกัด

นายสุทธิพงษ์ ได้เน้นย้ำว่านโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งหวังที่จะให้เป็นคณะทำงานมาช่วยทำให้เกิดความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งและภาคราชการ ซึ่งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐเป็น 1 ใน 12 คณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสุทธิพงษ์ ได้เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า พล.อ.อนุพงษ์ ได้กล่าวย้ำเตือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้จะต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้านทีมีศักยภาพน้อยด้วย แม้ว่าในระยะเริ่มต้นอาจต้องเป็นกลุ่มหรือชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งกลุ่มคนหรือชุมชนที่ยังไม่สามารถดึงเอาศักยภาพมาช่วยพัฒนาสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ทั้งนี้ ขอฝากคณะทำงานของทุกจังหวัด ได้ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนอย่างอดทนต่อเนื่อง ขอให้มุ่งทำงานให้สำเร็จ คือพี่น้องประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามอุดมการณ์ของพวกเราทุกคน  จำเป็นต้องใช้การสื่อสารหรือการพูดคุยอย่างใกล้ชิด  ให้เกิดความเข้าใจ ตื่นตัว เกิดความพร้อมและเข้าร่วมในการดำเนินการด้วยความเข้าใจ

ขณะที่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะทำงานภาคประชาชน ได้ชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีว่า เป็นการดำเนินการที่ภาคธุรกิจและเอกชนที่มีความเข้มเข็งในทุกจังหวัดได้เข้ามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยผู้มาช่วยไม่ได้หวังเอาผลกำไร เพราะตามที่ตกลงกันเป็นกติกาไม่มีการให้กำไรแก่ผู้มาลงหุ้นและไม่มีการปันผลการดำเนินงานแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายฐาปน ได้นำตัวอย่างของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจัหวัดภูเก็ตและกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มรักแพะ กลุ่มสับปะรด กลุ่มกระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมและประสบความสำเร็จ และได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนขึ้น โดยคนที่มีความรู้มาช่วยแบ่งปันให้กับประชาชน และที่สำคัญบริษัทประชารัฐรักสามัคคีไม่ได้มุ่นเน้นต้องมีทุนจดทะเบียนมากๆ แต่เน้นที่ทำอย่างไรจะบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้จัดการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจึงมีความสำคัญยิ่ง

ข่าวอื่นๆ