สหรัฐฯลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทย

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2558 เวลา 22:38 น.

สหรัฐฯลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทย

สหรัฐฯลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทยทำผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดเส้นทาง-เพิ่มเที่ยวบินใหม่ในสหรัฐฯได้

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ FAA ประกาศลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทย จากประเภท 1 ลงมาอยู่ในประเภท 2 โดยให้เหตุผลว่ามาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทยไม่ผ่านการประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO  ซึ่งการประเมินเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา และก่อนที่จะมีการประกาศลดอันดับ FAA ก็ได้ปรึกษาหารือกับรัฐบาลไทยแล้ว

ทั้งนี้ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภท 2 ของ FAA หมายถึงประเทศที่ไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือองค์การบริหารการบินที่มีประสิทธิภาพพอที่จะดูแลให้การให้บริการการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ โดยการถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเภท 2 ทำให้ไทยยังคงให้บริการเที่ยวบินไปยังสหรัฐฯได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถเปิดเส้นทางใหม่หรือเพิ่มเที่ยวบินได้

ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเภท 2 ของ FAA มาแล้วครั้งหนึ่งในปี 1996 แต่สามารถกลับมาอยู่ในประเภท 1 อีกครั้งในปี 1997 และในการประเมินรอบปี 2001 และ 2008 ไทยก็ยังสามารถรักษาระดับให้อยู่ในประเภท 1 ได้ จนกระทั่งไม่ผ่านการประเมินในปี 2015

ข่าวอื่นๆ