“ฉัตรชัย” เร่งตำรวจปิดคดีสต๊อกข้าวเสื่อมรัฐบาล

  • วันที่ 09 ก.ค. 2558 เวลา 06:09 น.

“ฉัตรชัย” เร่งตำรวจปิดคดีสต๊อกข้าวเสื่อมรัฐบาล

หวังนำข้าวเกรดซีออกมาประมูลให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลก่อนสิ้นก.ค.นี้ พร้อมมอบนโยบายทูตพาณิชย์ช่วยภัยแล้ง-สำรวจการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ กระทรวงฯจะหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เร่งสรุปคดีข้าวสต๊อกรัฐบาลที่ได้มีการแจ้งความไว้แล้วให้เสร็จทันกลางเดือนก.ค. เพระต้องการนำเข้าวเกรดซีในสต๊อกรัฐบาลออกมาเปิดประมูลให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลได้ทันภายในสิ้นเดือนก.ค. หากล่าช้าหรือล่วงเลยต้องไปเปิดระบายในช่วงต.ค. อาจกระทบกับสินค้าเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอทานอล เช่น มันสำปะหลัง เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกพอดี ก็อาจกระทบกับราคามันสำปะหลังได้ 

“แผนระบายข้าวจากนี้จะเน้นข้าวเกรดซี ซึ่งมีอยู่ในสต๊อกประมาณ 4.6 ล้านตัน โดยเป็นข้าวเกรดซีล้วนๆ 1.3 ล้านตัน ที่ต้องการจะมาเปิดประมูลให้กับผู้ผลิตเอทานอลก่อน ซึ่งในระหว่างที่เร่งตำรวจสรุปผล ก็ได้ให้คณะทำงานฯเตรียมแผนที่จะเปิดประมูลข้าวในส่วนนี้ โดยจะระบายปริมาณเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับโรงงานเอทานอลจะรับได้ ซึ่งมีอยู่ 7-8 โรงงาน โดยมีความต้องการข้าวสารนำไปผลิตเอทานอลปีละ 1 ล้านตัน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับการมอบนโยบายให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนั้น ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 40 จังหวัด 265 อำเภอ พืชเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าว และพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ โดยพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด จึงสั่งการให้นำสินค้าธงฟ้าสู่ชุมชนเข้าไปช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนตั้งแต่วันที่ 3-23 ก.ค. จากการดำเนินการช่วง 3-6  ก.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 19  จังหวัด 110 ตำบล ยอดจำหน่ายสินค้า 12.65  ล้านบาท ลดค่าครองชีพได้ 8.43 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 5.06 หมื่นครัวเรือน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมียอดจำหน่าย 90-100 ล้านบาท ลดค่าครองชีพได้ 60-70 ล้านบาท 

พร้อมกันนี้ ยังได้การให้พาณิชย์จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่จงหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำรวจว่าจะสามารถผลักดันให้ภาคธุรกิจไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าใดได้บ้าง เช่น แม่สอด เหมาะสมตั้งโรงงานสิ่งทอ ก็ให้จัดทำข้อมูลเสนอมาที่คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อทำแผนผลักดันภาคเอกชนให้ไปลงทุนต่อไป  และให้ประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดร้านค้าราคาถูก 89 ร้านค้า ใน 56 งหวัดภายใต้สัญลักษณ์รูปช้าง ชื่อ “น้องพัฒน์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาจับจ่ายในร้านค้าในท้องถิ่นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

“พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จะต้องประสานกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้นำสินค้าเข้าไปป้อนให้กับร้านค้าดั้งเดิม (โชห่วย) ในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และให้พาณิชย์จังหวัดร่วมมือกันทำงานระหว่างจังหวัด เป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ที่จะนำสินค้าที่มีปัญหาจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง เป็นต้น”

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ