สปก.เปิดขุดน้ำมัน

  • วันที่ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 07:47 น.

สปก.เปิดขุดน้ำมัน

ส.ป.ก.ไฟเขียวขุดน้ำมันแห่งใหม่ในพื้นที่เพชรบูรณ์-กำแพงเพชรสุโขทัย-พิษณุโลก เว้นเหมืองทองทุ่งคำ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.ยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อทำการสำรวจขุดเจาะน้ำมันและ ผลิตปิโตรเลียมเพื่อการพาณิชย์ขุดทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลาการใช้พื้นที่จะต้องไม่ให้เกิดปัญหาในด้านผลกระทบต่อชุมชน โดยข้อตกลงมีการประสานประโยชน์กับท้องถิ่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานและมีการร่วมกันในการควบคุมดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนและผู้ประกอบการ เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จ.เลย

นายวีระชัย กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้อนุญาตเปิดพื้นที่การขุดสำรวจน้ำมันปิโตรเลียมและเหมืองแร่จำนวน 3,000-4,000 ไร่ ในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัดกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการสำรวจและพบน้ำมันและผลิตปิโตรเลียมมากว่า 4 ปีแล้ว แต่ ส.ป.ก.ยังไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอใช้พื้นที่ในอัตรา 20% ของราคาประเมินกรมธนารักษ์ แต่หลังจากนี้จะต้องเรียกเก็บค่าใช้พื้นที่ย้อนหลังไปจนถึงวันที่บริษัทเอกชนเริ่มเข้าพื้นที่ทำการสำรวจ

"ขั้นตอนจากนี้ไป บริษัทเอกชนต้องยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่กับ ส.ป.ก.จังหวัดก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำมันเชิงพาณิชย์ได้ โดยบ่อขุดเจาะน้ำมันที่ จ.กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ได้ให้ชะลอการดูดน้ำมันไปก่อนจนกว่าจะทำเรื่องขอใช้พื้นที่แล้วเสร็จ ขณะนี้ที่ จ.เพชรบูรณ์ บริษัทเอกชนได้เปิดดูดน้ำมันเพียงบ่อเดียว เพราะอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด 15 ไร่ เมื่อจบขั้นตอนการขอใช้พื้นที่แล้วจะสามารถเปิดบ่อน้ำมันได้ทั้งหมดจังหวัดละ 100 ไร่เศษ" เลขาธิการ ส.ป.ก.ชี้แจง

สำหรับการเปิดพื้นที่ ส.ป.ก.ขุดเจาะน้ำมันแห่งใหม่นั้น ได้เตรียมอนุญาตเพิ่มอีก 2 พื้นที่ คือ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีบริษัทเอกชนได้เข้าสำรวจแล้วเบื้องต้น พบว่ามีน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว จึงมาขอใช้พื้นที่เพื่อวางแท่นหัวขุดเจาะน้ำมัน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าภาคหลวง เพราะบริษัทเหล่านี้ผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ จึงต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง และจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนโดยกระบวนการทั้งหมดจะสมบูรณ์ต้นปี 2559

อย่างไรก็ตาม การใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในการสำรวจแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ อ.วังสะพุง จ.เลย นั้น นายวีระชัย กล่าว ว่า ทาง ส.ป.ก.จะยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ขุดแร่ทองคำ เพราะที่ผ่านมาบริษัทเข้าไปสำรวจหาแหล่งแร่ทองคำตามที่ได้รับสัมปทาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่มีปัญหาสร้างผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ จะอนุญาตเมื่อมีแนวทางแก้ไขในปัญหามลพิษกับแหล่งน้ำหมดไป และร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ข่าวอื่นๆ