รีดภาษีบาปเข้ากองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว

  • วันที่ 26 ก.ค. 2557 เวลา 19:13 น.

รีดภาษีบาปเข้ากองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว

บอร์ดท่องเที่ยวไฟเขียวรีดภาษีบาป 2% จากมูลค่า 4,000ล้านบาทเข้ากองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว

นายสุวัตร  สิทธิหล่อ  ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ(ททช) ทีมีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย  ผบ.ทร.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน ผ่านความเห็นชอบให้จัดเก็บเงิน 2% จากภาษีที่จัดเก็บจากสุราและยาสูบ ซึ่งจัดเก็บประมาณ  3,000-4,000 ล้านบาท/ปี จัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวสำหรับฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย รองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาในลำดับต่อไป       นอกจากนี้ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบให้กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนำร่อง 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1.กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง 2.กลุ่มท่องเที่ยวแอคทีฟ บีช ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  3.กลุ่มท่องเที่ยวอารธรรมอีสานใต้ ครอบคลุม 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 4.กลุ่มท่องเที่ยวรอยัล โคสต์ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ในภาคกลางและภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง 5.กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังและสตูล ด้านแนวทางการปรับปรุงพ.ร.บ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(ทีเส็บ) เป็นต้น เพื่อให้การวางแผนทำงานมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นนายสุวัตร กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2558 เน้นส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(อาเซียน คอนเนคทิวิตี้)พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการทำโครงการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และ โครงการวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา การพัฒนาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การทำตลาด เป็นต้น

 

 

ข่าวอื่นๆ