posttoday

ชงคสช.เคาะขยายชำระเงิน งวด4คลื่น900เมกะเฮิรตซ์

19 ธันวาคม 2560

บอร์ด กสทช. ชง คสช.เคาะร่างคำร้องทรู-เอไอเอส ขอขยายชำระค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ งวด 4 ออกไป 5 งวด

บอร์ด กสทช. ชง คสช.เคาะร่างคำร้องทรู-เอไอเอส ขอขยายชำระค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ งวด 4 ออกไป 5 งวด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. จะประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  (AWN) หรือเอไอเอส และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น หรือทรู ยื่นหนังสือแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอขยายงวดการชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ในงวดที่ 4 ซึ่งเป็นการชำระในงวดสุดท้าย โดยจะครบกำหนดชำระในปี 2562 แบ่งเป็นการชำระเพิ่มอีก 5 งวด ทำให้จากเดิมที่ต้องชำระการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 4 งวด กลายเป็นการชำระทั้งหมด 8 งวด

"เดิมทั้งเอกชนสองรายได้ยื่นหนังสือมายัง คสช. และ คสช.ได้ส่งมายัง กสทช. เพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง กสทช.จะยกร่างคำร้องนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดในวันที่ 27 ธ.ค. ก่อนนำเสนอ คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานต่อไป โดยจะขยายงวดชำระการประมูลคลื่นให้ แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะขยายได้ถึง 5 งวดหรือไม่" นายฐากร กล่าว

สำหรับการชำระค่าประมูลในงวดที่ 4 เอไอเอสมียอดชำระเหลือมูลค่า 5.95 หมื่นล้านบาท และทรูมียอดชำระเหลือมูลค่า 6.02 หมื่นล้านบาท ดังนั้นเมื่อขยายออกเป็น 5 งวด ทำให้ทรูและเอไอเอสสามารถชำระค่าประมูลคลื่นเฉลี่ยงวดละ 1.2 หมื่นล้านบาท ทำให้ลดภาระในการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท แต่การขยายงวดชำระให้เอกชนในงวดที่ 4 ใช่ว่ารัฐบาลจะเสียประโยชน์ทั้งหมด เพราะยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการ (โอเปอเรเตอร์) ต้องชำระ และยังทำให้โอเปอเรเตอร์มีเงินทุนขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมการบริการมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อปี 2558-2559 เอไอเอสชนะราคาประมูล 7.56 หมื่นล้านบาท โดยเอไอเอสชำระค่างวดแล้ว 3 งวด เหลืองวด 4 และทรูชนะมูลค่า 7.62 หมื่นล้านบาท ซึ่งทรูชำระค่างวดแล้ว 2 งวด เหลืองวด 3 และงวด 4

บรรยายภาพ - ประชาพิจารณ์ : พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) และฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวประชาพิจารณ์ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ