posttoday

ซักเคอร์เบิร์ก เปิดตัว "จาร์วิส"

22 ธันวาคม 2559

"มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก" โชว์ฟังก์ชั่นการใช้งาน "จาร์วิส" AIที่เขาใช้เวลากว่า 1 ปีในการพัฒนา

"มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก" โชว์ฟังก์ชั่นการใช้งาน "จาร์วิส" AIที่เขาใช้เวลากว่า 1 ปีในการพัฒนา

จาร์วิส (Jarvis) เป็นชื่อของพ่อบ้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ผู้ช่วยของไอร่อนแมน ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน และกลายเป็นชื่อที่ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นำมาตั้งให้กับ AI ของเฟซบุ๊คที่เขาใช้เวลาถึง 1 ปีในการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นงานที่เขารัก แล้วเนรมิตผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมา

เบื้องต้น ซักเคอร์เบิร์ก จาร์วิสสามารถเตือนความจำ จดจำใบหน้าเพื่อน หรือคนรู้จักของเรา ตอบสนองต่อคำสั่งผ่านข้อความที่ส่งผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อนำคำสั่งนั้นไปปฏิบัติ เช่น ปิดไฟ เปิดไฟ ช่วยเลี้ยงลูก ทำอาหารให้เรากิน ฯลฯ โดยเสียงพูดของจาร์วิสนำมาจากเสียงของ มอร์แกน ฟรีแมน ดาราอาวุโสเสียงนุ่มหูนั่นเอง

แต่ซักเคอร์เบิร์กยังไม่พอใจและขอให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คช่วยกันระดมสมองว่า จาร์วิสควรทำงานอะไรได้อีก เพราะจาร์วิสยังเป็นเพียง AI ระดับพื้นฐาน และในส่วนของการเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อรับรองคำสั่งต่างๆ ยังเป็นโจทย์ที่ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป รวมถึงการรับคำสั่งในภาษาต่างๆ ซึ่งซักเคอร์เบิร์กเสนอแนะให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดินเครื่องพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานควบคู่กับ AI เพื่อรองรับในจุดนี้