ธรรมจักรบูชาธรรมยาตรา สู่มาฆบูชาโลก ณ ชมพูทวีป(๘)

  • วันที่ 07 ก.พ. 2553 เวลา 11:29 น.

อาตมาทำหน้าที่ภิกขุปาฏิโมกข์ สวดสาธยายให้พระสงฆ์ได้ฟังเพื่อตรวจทาน ตรวจสอบข้อวัตรข้อปฏิบัติ

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโส

ดิฉันได้ทราบมาว่า ในเดือนก.พ.นี้จะมีงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ๒ งานใหญ่ คือ งานปฏิบัติกรรมฐาน ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๓ แล้วต่อด้วยธรรมยาตราสู่เมืองราชคฤห์ ในวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของหลวงพ่อ

นอกจากนี้ จะมีงานมาฆบูชาโลกซึ่งถือเป็นงาน “รวมพลังชาวพุทธสู่ความเป็นหนึ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา” จัดโดยมหาโพธิสมาคมของอินเดียในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์

ขอกราบเรียนหลวงพ่อเมตตาให้ความกระจ่างชัดว่า ทั้งสองงานนี้มีความเป็นมาและมีความสำคัญในทางธรรมอย่างไร สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไป จะได้มีส่วนร่วมในมหากุศลนี้อย่างไร

กราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง

จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์

วิสัชนา : อาตมาและคณะศรัทธาจึงสามารถประกอบศาสนกิจขึ้นในวัดเวฬุวันมหาวิหารได้อย่างเป็นปกติ เป็นการคืนกลับมาสู่ความเป็นวัดเวฬุวันมหาวิหารอีกครั้งในปีพรรษาพุทธศักราชที่ ๒๕๕๓ ซึ่งมีเสียงเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรเช้าเย็น มีการถวายสังฆทาน และมีการฟังพระธรรมเทศนาในทุกวันพระ โดยอาตมากับพระสงฆ์รวม ๔ รูป ซึ่งอีก ๓ รูปได้ไปจำพรรษาอยู่ ณ วัดไทยสิริราชคฤห์ ของท่านพระอาจารย์วิเชียร ได้ร่วมกันประกอบสังฆอุโบสถในทุกกึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ โดยอาตมาทำหน้าที่ภิกขุปาฏิโมกข์ สวดสาธยายให้พระสงฆ์ได้ฟังเพื่อตรวจทาน ตรวจสอบข้อวัตรข้อปฏิบัติ อันเป็นไปตามสิกขาบทน้อยใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในศีลปาฏิโมกข์ ๒๒๗ ข้อของพระสงฆ์ด้วยตนเอง และอาตมาได้ใช้สถานที่ดังกล่าวในวัดเวฬุวันมหาวิหารเป็นที่ประชุมเตรียมงาน ประสานงานร่วมกับพระสงฆ์นานาชาติ โดยเฉพาะกับมหาโพธิสมาคมของอินเดีย การประสานงานกับแกนนำชาวพุทธในชมพูทวีปที่เดินทางมาจากรัฐมหาราษฎร์ และแกนนำจากกรุงนิวเดลี อินเดีย หลายต่อหลายครั้ง แต่มิได้จำวัดในเขตวัดเวฬุวัน เพราะไม่ใช่เขตอธิษฐานจำพรรษาของอาตมา จนล่าสุดเมื่อประมาณ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๒๒ ม.ค. ๒๕๕๓ อาตมาและคณะศิษย์ศรัทธาได้เดินทางสู่ชมพูทวีปอีกครั้ง เพื่อสานงานมาฆบูชาต่อไปร่วมกับมหาโพธิสมาคมและองค์กรชาวพุทธในชมพูทวีป ทั้งนี้เพราะได้มีข่าวปล่อยออกมาจากบางท่านบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งว่า “มีการเลิกจัดงานมาฆบูชาที่วัดเวฬุวันฯ แล้ว รัฐบาลอินเดียไม่อนุญาต ...” และอีกหลายประการ โดยเฉพาะการพยายามจุดประกายความขัดแย้งระหว่างพระไทยบางรูปกับทางพระสงฆ์ศรีลังกาที่สืบเนื่องมาจากการจัดงานสวดพระไตรปิฎกที่พระศรีมหาโพธิ์ มีความพยายามให้อาตมาเห็นชอบด้วย แต่อาตมาไม่ได้ใส่ใจเรื่องดังกล่าว เพราะผิดหลักพระพุทธศาสนา และเป็นบาปกับผู้ที่จะกระทำให้เกิดความแตกแยก โดยเฉพาะในหมู่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงนำไปสู่ความไม่ชอบอกชอบใจ และประกาศในเชิงไม่ให้ความร่วมมือในการจัดงานมาฆบูชาครั้งนี้ จึงเป็นที่มาของข่าวปล่อยดังกล่าว ซึ่งอาตมามิได้แปลกใจกับพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนี้ เพราะเคยพบเห็นบ่อยครั้ง โดยบางครั้งจะร่วมกับบริษัททัวร์ที่หวังแต่ประโยชน์ จนขาดคุณธรรมความเป็นชาวพุทธ ปล่อยข่าว สร้างข่าว วิจารณ์พระ ด่าว่าคน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมแบบมาเฟียพอสมควร ก็มิได้คิดอะไรมากกับเรื่องไร้สาระเหล่านี้ ใครจะให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่เป็นเหตุให้อาตมายุติการสนับสนุนการจัดงานมาฆบูชาในครั้งนี้ ส่วนว่าจะจัดใหญ่หรือจัดเล็กก็ไม่ใช่สาระสำคัญในทางธรรม เท่ากับว่าอาตมาและคณะได้คิดสร้างสรรค์ และได้กระทำความดีโดยการบูชาพระพุทธองค์แล้ว ด้วยการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีถวายแด่พระพุทธองค์ (โอกาสหน้าค่อยนำมาเล่าถึงพฤติกรรมเจ้ากูกับหมู่คณะที่ทำมาหากินกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน จากกระแสศรัทธาของชาวพุทธที่หลั่งไหลเข้าไปสู่แดนพุทธภูมิ โดยเฉพาะจากความศรัทธาที่ขาดสติของชาวพุทธเรา...)

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเดินทางไปอินเดียในครั้งนี้อาตมาได้รับข่าวสารจากมหาโพธิสมาคมซึ่งเป็นข่าวดีชิ้นหนึ่งว่า ให้อาตมาจัดส่งรายชื่อผู้ที่เดินทางไปกับอาตมาทุกคนไปให้ด่วน เพื่อการเข้าพบกับคณะรัฐบาลของรัฐพิหาร ที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในเมืองราชคฤห์ ซึ่งก็ออกจะเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่บ้างเหมือนกัน กับข่าวดังกล่าว โดยทั้งนี้ผู้ประสานงานกับรัฐบาลอินเดีย (รัฐพิหาร) ได้จัดให้อาตมาและคณะเข้าพบ Chief Minister และคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ณ สถานที่รับรองคณะรัฐมนตรีในราชคฤห์

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ