logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
มท.1นำผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทยถวายวัดเศวตฉัตรฯ

มท.1นำผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทยถวายวัดเศวตฉัตรฯ

12 พฤศจิกายน 2564

รมว.มหาดไทยนำผู้บริหารระดับสูงและประชาชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 มียอดเงินถวายเป็นพระราชกุศล 5,905,181 บาท

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงมหาดไทยนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาสเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม หรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัด โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,905,181 บาท พร้อมทั้งมอบเงินให้โรงเรียนวัดเศวตฉัตรเพื่อเป็นทุนบำรุงการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี พล.อ.อนุพงษ์ ได้พบปะเยี่ยมเยียนทักทายอนุโมทนาบุญต่อผู้มาร่วมงานกับพระราชพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร พร้อมทั้งได้กราบสักการะพระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐสถิตไสยาสน์ พระพุทธไสยาสน์ซึ่งประดิษฐานภายในวัดเศวตฉัตร วรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราว 190 ปี ที่อยู่ระหว่างการบูรณะ

มท.1นำผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทยถวายวัดเศวตฉัตรฯ

สำหรับ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดบางลำพูล่าง สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต้นราชสกุลฉัตรกุล ในช่วงปี พ.ศ. 2359–2373 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดเศวตฉัตร โดยกรมศิลปากรได้ประกาศกำหนดให้วัดเศวตฉัตร วรวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 75 วันที่ 16 สิงหาคม 2520

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นสรรพสิริมงคลต่อชาวมหาดไทยทุกคน ที่ได้มีโอกาสอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดเศวตฉัตร วรวิหาร ที่อยู่ระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอยู่จำนวนมาก รวมถึงพระอุโบสถที่อยู่ระหว่างการออกแบบรายการและงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโดยกรมศิลปากร ทั้งนี้ เงินปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในวันนี้ ทางวัดจะนำไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย และหากยังไม่เพียงพอก็จะได้ช่วยกันระดมปัจจัยในการบูรณะต่อไป เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร วัดเศวตฉัตร ได้ประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนได้โดยสะดวก และบุญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วย

มท.1นำผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทยถวายวัดเศวตฉัตรฯ

มท.1นำผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทยถวายวัดเศวตฉัตรฯ