ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 18:59 น.
ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
คณะศิษย์หลวงพ่อทองยอดจัดดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างโรงพยาบาลที่พุทธคยา ประเทศอินเดียให้แล้วเสร็จ 

โดย...สมาน สุดโต

พระเทพโพธิวิเทศ หรือหลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล ป.ธ. Ph.D อดีต หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย เนปาล และอดีตเจ้าอาวาสวัดไทย พุทธคยา(23ปี) มรณภาพ 28 พ.ค. 2554 สิริอายุ 83 ปี ก่อน มรณภาพได้บอกแก่ศิษย์ใกล้ชิดว่า ขอให้สร้างโรงพยาบาลสงเคราะห์ผู้แสวงบุญ ที่สังเวชนียสถานสักแห่งหนึ่งใกล้ ๆ พุทธคยา เพราะแต่ละปีผู้แสวงบุญทั้งพระสงฆ์และฆราวาส อาพาธและเจ็บป่วยจำนวนมาก

ในขณะที่ชาวอินเดีย บริเวณพุทธคยา และใกล้เคียงก็ต้องการยารักษาโรคด้วย เพราะคลีนิกในวัดไทยพุทธคยา ก็มีขนาดเล็ก คณะศิษย์ นำโดยพระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พระมหาฉลอง จนฺทสิริ) เจ้าอาวาสวัดไทยไวสาลี จึงจัดหาซื้อที่ดิน ห่างจากมหาเจดีย์พุทธคยา หนึ่งกิโลเมตรเศษ เพื่อสร้างโรงพยาบาล 5 ชั้น และเป็นที่ตั้งศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติด้วย พร้อมทั้งตั้งชื่อเป็นที่ระลึกแก่หลวงพ่อว่า โรงพยาบาลและศูนย์วิปัสสนา ภูริปาโล 

ทั้งนี้ โครงการเป็นรูปเป็นร่างหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2561 โดยรัฐมนตรีพัฒนาชนบทแห่งรัฐพิหาร (Mr. Swarn Kumar) ขณะนี้ล่วงเลยมา 3 ปี การก่อสร้างเดินหน้าถึงชั้นที่ 4 แม้โรคโควิด-19 จะระบาดแต่ไม่กระทบการก่อสร้างแต่อย่างใด ส่วนการทอดผ้าป่าสามัคคี ก็เพื่อหาปัจจัยสมทบ ให้โครงการเดินหน้าได้ตลอด

อย่างไรก็ตาม ได้หลวงพ่อพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ ) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์ วัย 91 ปีเป็นประธานอุปถัมภ์ ส่วนประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาสได้แก่นายณรงค์ -ดร.ศุลีมาส สุทธิสัมพันธ์ และครอบครัว นายบุญยง สวาทยานนท์ พร้อมญาติธรรม นายศุภสาร ศิริบุญรัตน์ นางกนกพร รัตนวิจิตตากร นางพินัดดา-นายสนั่น เพลินสิริ วิมลสุข ,ปรียานันท์ โยธิน, ขจรจิตร์ สังไพศาล แม่ชีปราณี แสงเพชรพราว มธนภัทร์ เทพทอง นิรมล ช่วงชู และครอบครัวม.ร.ว.ศรีสุดา คงประเสริฐม กอบแก้ว พงษ์เมตต์ มศรุตา อิ่มอำนวยทรัพย์ และครอบครัว

สำหรับ ผู้ที่มีจิตเป็นกุศล สามารถบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่645-2-04208-6 หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม 081 721 5241 พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล + 91 870 996 1507