สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เททองหล่อ“พระพุทธพัฒนปชานาถ”

วันที่ 31 ต.ค. 2564 เวลา 15:06 น.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เททองหล่อ“พระพุทธพัฒนปชานาถ”
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์-ปลัดมหาดไทยประกอบพิธีเททองหล่อ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” พุทธคุณล้นเกจิอาจารย์ทั่วประเทศกว่า 200 รูป ร่วมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจารแผ่นทอง แผ่นเงิน และแผ่นนาค

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเททองหล่อ “พระพุทธพัฒนปชานาถ”เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี พระเทพประสิทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมประกอบพิธี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ” อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ การกระทำพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธพัฒนปชานาถ ครบรอบ 60 ปี ได้มีการนำแผ่นทอง แผ่นเงิน และแผ่นนาคที่ทำการจารจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยกว่า 200 รูป ร่วมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจารให้ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 5 รูปเมตตาอธิษฐานจิตนั่งปรก ประกอบด้วย พระเทพประสิทธิคุณ รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ พระพิมลภาวนาพิธานวิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม จ.ปทุมธานี และ พระครูสิริธรรมวิภูษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ

ทั้งนี้ การสร้างพระพุทธพัฒนปชานาถ ในครั้งนี้ทำการสร้าง จำนวน 3 ขนาด คือ 1. ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 2 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 2.ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์ 3. ขนาดสูง 16 นิ้ว และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป

สำหรับ ผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจสามารถสั่งจองบูชาพระพุทธพัฒนปชานาถ ได้ทุกขนาด และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง โดยสามารถติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. 02-6566026 น.ส.อิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง ID Line : 0899203893 /น.ส.ปณิชา ริมทอง โทร. 02-1416046 ,081-2657410 ID Line : monrimthong /นางบุญศิริ เทพภูธร โทร.02-1416036 ,095-3546324 ID Line: tainieboonsiri และ น.ส.อำพา ดวงเนตร โทร.02-1416033 ,094-4931270 ID Line : ampa_pa