กรมสมเด็จพระเทพฯทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน"เจ้าคุณเสน่ห์"

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 20:20 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน"เจ้าคุณเสน่ห์"
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพพระราชญาณมงคล วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และอดีตเจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด จ.ปทุมธานี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และนายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกอบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล บำเพ็ญกุศล 100 วัน พระราชทานศพ “พระราชญาณมงคล” (เสน่ห์ ปภงฺกโร) ณ ศาลาการเปรียญ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และอดีตเจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด ได้มีอาการอาพาธ ปวดท้องเฉียบพลัน เมื่อรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค.2564 คณะศิษย์ได้อาราธนาท่านส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนนทเวช อ.เมือง จ.นนทบุรี คณะแพทย์ได้พยายามรักษาอาการและกู้สถานการณ์ของท่านเป็นการด่วน แต่ด้วยอาการของท่านเข้าสู่ภาวะวิกฤต และได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 12.45 น. วันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค.2564 ด้วยภาวะหลอดเลือดสำคัญที่หน้าท้องโป่งพองและปริแตก เป็นเหตุให้ความดันโลหิตตกและถึงแก่มรณภาพ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของศิษยานุศิษย์ สิริอายุเข้าสู่ปีที่ 71 พรรษา 50

สำหรับ ประวัติพระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) มีนามเดิมว่า เสน่ห์ นามสกุล แดงเฟื่อง เกิดเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2493 บ้านเลขที่ 28 ม.6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นบุตรของนายฉ่ำ และนางสนั่น แดงเฟื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าพิธีบรรพชา เมื่ออายุ 12 ปี ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 4 ก.ค. 2505 โดยมีพระนันทวิริยาจารย์ (กุหลาบ ธมฺมวิริโย) เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2513 ที่วัดเสาธงทอง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีพระไตรสรณธัช (มาลัย ปุปฺผทาโม) วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์, พระใบฎีกาจำปี วัดโปรดเกษ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูใบฎีกาพร้อม วัดเสาธงทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระราชญาณมงคล  มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2527 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค นักธรรมชั้นเอก ต่อมาในปี พ.ศ.2536 เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิมลธรรมาภรณ์ , พ.ศ.2538 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ,พ.ศ.2541 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม และเป็นเจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด , 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุเมธมุนี และ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณมงคล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าคุณเสน่ห์”

ถือเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านเชื้อสายไทย-มอญ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเกาะเกร็ด ให้ความศรัทธาเป็นอันมาก ตลอดระยะเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสวัด ได้จัดระเบียบการปกครองวัด พระภิกษุ สามเณรทุกรูปต้องปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใช้ธรรมะกล่อมเกลาชาวบ้านให้ดำรงตนด้วยความสุจริต มิให้ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข ใช้ชีวิตอย่างสมถะและพอเพียง จนรับการยกย่องให้เป็นพระนักพัฒนาที่พึ่งของชาวบ้านมีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตา อุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่น การจากไปของท่านนับว่าเป็นการสูญเสียพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีและมีความรู้ในภาษามอญที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง กรมการพัฒนาชุมชนน้อมถวายความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง แก่การมรณภาพอย่างสงบของเจ้าคุณเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกจิดังแห่งเกาะเกร็ด