logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

โชคดี !! เราไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนา”

24 มกราคม 2564

โดย อุทัย มณี

********************

หลายวันก่อนนั่งสนทนากับพระคุณเจ้า 2 -3 รูป ถึงบทบาทสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

รูปหนึ่งพูดออกเปรย ๆว่า “โชดดีแล้ว ที่เราไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนา” ส่วนอีกรูป พูดตรง ๆ ว่า “แค่สำนักงานพุทธ ฯ ทุกวันนี้ก็แทบมองหน้ากันไม่ติด ยึดแต่กฎหมาย มุ่งจ้องแต่ควบคุมพระ..”

ทำให้นึกถึงคำพูดของนักวิชาการท่านหากจำไม่ผิดชื่อ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ยุคก่อนปี 2545 เคยปรารภกับกลุ่มเรียกร้องกระทรวงพระพุทธศาสนาว่า “พวกพระคุณเจ้าจะให้เอาระบบข้าราชการซึ่งเป็นฆราวาส มาใช้กับคณะสงฆ์ทำไม หมายความว่า จะให้ฆราวาสคนหัวดำ มาปกครองพระได้อย่างไร..”

โชคดี !! เราไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนา”

แน่นอนยุคนั้นบรรดาชาวพุทธสุดโต่งที่เรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ดี กระทรวงพระพุทธศาสนาก็ดี  “ยั่วและด่าทอตอบโต้” นักวิชาการท่านนี้ต่าง ๆ นานา

วันนี้พระสงฆ์และฆราวาสหลายคน “คงรู้ซึ้งเห็นใจ ต่อบทบาทสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” แล้ว

คงเห็น “สัจธรรม” และระบบ “ราชการในเมืองไทย” แล้ว และหลายรูปถอยไม่เรียกร้องให้ตั้ง “กระทรวงพระพุทธศาสนา” แล้ว

เมื่อหลายปีก่อนในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี่แหละ มีข่าวร่ำลือว่า มีรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งต้องการจะ “ยุบสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ” ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย “ควบสำนักงานพุทธ และกรมการศาสนา” รวมกัน

เนื่องด้วยภารกิจ “ทับซ้อน” ตอนหลังแนวคิดนี้ไม่มีคนสานต่อ เมื่อรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ไม่ได้ร่วมรัฐบาล

และหากย้อนกลับไปยุคสมัยอธิบดีชื่อ ปรีชา กันธิยะ เป็นอธิบดีกรมการศาสนา ก็เคยมีปัญหาขัดใจกันมาแล้ว ระหว่างสำนักงานพุทธกับกรมการศาสนา ตอนที่กรมการศาสนาต้องการตั้ง “สภาชาวพุทธ” ขึ้น

ชาวพุทธในเมืองไทยทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส “น่าสงสาร” ส่งเสียงร้องอะไรก็ไม่ได้ จะผลักดันกฎหมายอะไรก็ไม่มีเสียงตอบรับจากชนชั้นอำนาจ ถูกควบคุมและให้อยู่ภายใต้อาณัติอยู่ร่ำไป

โชคดี !! เราไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนา”

ตอนนี้คณะกรรมาธิการเสนอร่างกฎหมายไปถึงรัฐบาล หลายฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชน, ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา,ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน ..

หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่มีผู้รับสาย ไม่มีเสียงตอบรับ

ในขณะที่พึ่งของชาวพุทธอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...ก็ไม่มีคำตอบให้

แล้วแบบนี้พวกเราชาวพุทธจะไปลุกขึ้นเรียกร้องกระทรวงพระพุทธศาสนาทำไม

จะไปเรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่ออะไร

ใครทราบตอบที !!