พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาทุจริต(จบ)

วันที่ 29 พ.ย. 2553 เวลา 06:00 น.
ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

 

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

การประชุมนานานาชาติทางวิชาการว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๐๑๓ พ.ย. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีบุคคลสำคัญหลายๆ ท่านจากหลายประเทศ ตลอดจนถึงจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดังเช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า “ปัญหาคอร์รัปชันนั้น ไม่จำกัดประเทศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ นับเป็นปัญหาสากลที่ทุกที่ในโลกกำลังเผชิญ และต้องรวมพลังกันแก้ไข ที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า “There is no such thing as good corruption” สะท้อนความจริงชัดเจนว่า โลกนี้ คอร์รัปชันไม่มีวันเป็นสิ่งที่ดี คอร์รัปชันทุกประเภท ทุกชนิด มีต้นทุนต่อสังคมเสมอ...” ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติท่านหนึ่ง ได้มีคำถามทิ้งท้ายไว้ในที่ประชุมว่า “ถ้าการวิปัสสนาเป็นทางออกแล้ว ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหลักฐานอะไรบ้างหรือไม่ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เป็นวิธีที่สัมฤทธิผลจริงๆ...”

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ศรัทธาธรรมส่องโลก

“ช่วยยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่า อะไรเป็นบทพิสูจน์ว่า เราเป็นเมืองพุทธ หรือเราเป็นชาวพุทธ และมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขด้วยอำนาจศีลธรรม หรือคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา...”

วิสัชนา : แม้ถึงในกาลปัจจุบัน และเมื่อนั้นเราควรประกาศใช้ชัดแจ้งด้วยเสียงอันดังว่า เราเป็นชาวพุทธ บ้านเราเป็นเมืองพุทธ เราจึงมีความสงบ ไร้คนคดโกง ไม่มีปัญหาคอร์รัปชัน ให้เสื่อมบ้าน...เสียเมือง...แต่เพราะความประพฤติในฐานะของความเป็นชาวพุทธ เมืองพุทธ เริ่มเสื่อมถอย ปัญหาการคอร์รัปชันและปัญหาต่างๆ ในภาคสังคมจึงมีมากมาย กระทบสู่สายตาชาวโลกให้มองประเทศพระพุทธศาสนาของเราด้วยสายตาที่ประหลาดๆ

ดังนั้น จึง...ซึ่งคงจะไม่แปลกหากจะฝรั่งมาถามว่า “ช่วยยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่า อะไรเป็นบทพิสูจน์ว่า เราเป็นเมืองพุทธ หรือเราเป็นชาวพุทธ และมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขด้วยอำนาจศีลธรรม หรือคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา...” เหมือนกับที่ชาวต่างชาติท่านหนึ่งถามกลับสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ที่นำเสนอแก้ไขปัญหาด้วยแนววิปัสสนาตามวิถีพุทธในที่ประชุมว่า “ถ้าการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นทางออกแล้ว ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหลักฐานอะไรบ้างหรือไม่ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เป็นวิธีที่สัมฤทธิผลจริงๆ...”

ขอเจริญพร