ครั้งแรก!มจร ทำวิจัยพญานาคกับพระพุทธศาสนาเปิดมุมมองความเชื่อ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง

วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 16:51 น.
ครั้งแรก!มจร ทำวิจัยพญานาคกับพระพุทธศาสนาเปิดมุมมองความเชื่อ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง
"มจร"ร่วมมือกับสถาบันโพธิคยาทำวิจัยเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 แผ่นดิน” พร้อมขอความร่วมมือพระสังฆราช 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงให้ข้อมูลความเชื่อ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดพิธีลงนามความร่วมมือ( MOU) และ สัญญาการทำวิจัยร่วมกันกับคณะพุทธศาสตร์ มจร เรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 แผ่นดิน” โดยการสนับสนุนของมูลนิธิวีระภุชงค์ และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับพญานาคในลุ่มน้ำโขง 5 แผ่นดิน โดยมี นายวินัย นางนวลละออ วีระภุชงค์ นางทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ รองประธานมูลนิธิวีรภุชงค์ นายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา 980 นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรมว.แรงงาน รองประธาน ชมรมโพธิคยา 980 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการฯ และ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

สำหรับ การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีพระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.9,ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรวิหาร (ท่าพระจันทร์)นายชัช ชลวร นายสุภชัย วีระภุชงค์ นางทิพย์วรรณ วีระภุชงค์และ ดร.ณัทธร์ ศรีดี ร่วมลงนาม

นอกจากนี้ ยังมีผู้มาร่วมพิธี อาทิ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา นายสุรพล มณีพงษ์ อดีตเอกอัครทูตประจำกระทรวงต่างประเทศ นายเกษม มูลจันทร์ รองเลขาธิกาคโพธิคยา

พระเมธีวรญาณ กล่าวว่า ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้พูดคุยกับนายสุภชัยและกรรมการของสถาบันโพธคยา 980 อยู่หลายครั้ง หลังจากไปงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินที่ผ่านมา ก็มองเห็นว่าเส้นทางที่เราไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาค ก็เลยอยากทำให้เป็นหลักเป็นฐาน พญานาคมีบทบาทปกป้องพระพุทธศาสนา แม้ว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานไปแล้ว พญานาคก็ยังปกป้องพระพุทธศาสนาให้ดำรงคมาถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางเราอยากให้เห็นมุมมองของพระพุทธศาสนาในหลากหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค เพราะมีอิทธิพลมาจากอดีต ฉะนั้นการมาทำวิจัยเกี่ยวกับพญานาคไม่ได้หมายความว่า จะยกพญานาคเป็นสรณะ หรือเป็นที่เพิ่งอันสูงสุดเหนือกว่าพระรัตนตรัย แต่เราพยายามยกย่องแด่ผู้มีคุณประโยชน์ต่อการดูแลพระพุทธศาสนา ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของการทำวิจัย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค สถานะบทบาทของพญานาค มีส่วนในการทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนา

ด้านนายชัย ชลวร กล่าวว่า จะมีการจัดทำประวัติศาสตร์เรื่องของพญานาค เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการทำวิจัย ขอให้การวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นางทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ กล่าวว่า มูลนิธิฯมีคำว่าวีระหมายถึงความกล้าหาญที่ยืนยาว ภุชงค์หมายถึงพญานาค วีรภุชงค์ ก็คือความกล้าหาญที่ยืนยาว ซึ่งบังเอิญมาสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพญานาคพอดี ทางมูลนิธิฯ ก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไป ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์สายเพชร ที่รับเป็นประธานในงานวิจัยเรื่องพญานาคและขอบคุณดร.ณัทธร์ ศรีดี ที่รับทำวิจัยเช่นกัน

ขณะที่ นายสุภชัย วีระภุชงค์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้สืบเนื่องมาจากงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา มีการปรึกษากันถึงประวัติเรื่องของความเชื่อของพระพุทธศาสนา เพื่อทำวิจัยร่วมกับ มจร คณะพุทธศาสน เรื่องพญานาค ที่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นประวัติศาสตร์พญานาคปกป้อพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจะพระสังฆราชทั้ง 4 ประเทศในลุ่มน้ำโขงขอความเมตตาจากท่านเหล่านั้น ในการรวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก็คิดว่างานวิจัยครั้งนี้ก็จะใช้เวลา 6-8 เดือน

"ผมเชื่อว่างานวิจัยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความมือจากคณะสงฆ์ทุกประเทศ พญานาคถือเป็นความเชื่อในวิถีพุทธที่เป็นกุศล ฉะนั้นน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงของพุทธบริษัทสี่ในลุ่มแม่น้ำโขง มีความลึกซึ้งในอีกระดับหนึ่งว่า เราเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่อดีต ก็อยากให้ความเชื่อ จารีตประเพณีได้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา 2,500 ปีพุทธกาล"ฃนายสุภชัยกล่าว

ด้านดร.ณัทธีร์ ศรีดี กล่าวว่า พญานาคมีความสำคัญอย่างไร จากเหตุข้างต้นที่ทางสถาบันโพธิคยา 980 มีความสนใจเรื่องพญานาคแต่ไม่ได้ไว้เฉพาะตัวอยากจะให้ความสนใจเรื่องพญานาคออกมาในรูปของงานวิจัย การทำงานวิจัยเกี่ยวกับพญานาคถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ

ดร.ณัทธีร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นข้อถกเถียงในระดับหนึ่งว่า พญานาคเป็นความเชื่อที่เป็นตำนาน ความเชื่อที่เป็นปรำปรา หรือความเชื่อที่งมงาย ฉะนั้นเพื่อจะตอบโจทก์จึงทำออกมาให้รูปแบบเชิงวิชาการ เนื่องจากพญานาคเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นทั้งบุคคล และเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ปกป้องพระพุทธศาสนา