"พระพุทธศาสดาประชานาถ"พระพุทธรูปเนื้อทศโลหะองค์แรกของไทย

วันที่ 05 ม.ค. 2563 เวลา 14:50 น.
"พระพุทธศาสดาประชานาถ"พระพุทธรูปเนื้อทศโลหะองค์แรกของไทย
โดย อาจารย์ชวินทร์ chavintapoti@gmail.com

เบิกหล้าฟ้าปีใหม่นี้ มาชมพระพุทธรูปสำคัญที่ทางกองทัพอากาศจัดสร้างกันครับ พระพุทธศาสดาประชานาถ องค์พระประธานหน้าตัก 20.20 นิ้ว เป็นเนื้อทศโลหะ (นวโลหะแท้ +ไททาเนียม) ซึ่งนับเป็นพระพุทธรูปเนื้อทศโลหะองค์แรกของไทย เป็นพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ 26 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ(ทอ.)

กล่าวถึงแบบแล้วถือได้ว่าพระพุทธศาสดาประชานาถนี้งดงามมากครับ พระพักตร์เต็มอิ่มยิ้มแย้ม เครื่องทรงที่ออกมาลงตัว สวยงาม หากนำไปตั้งบูชาในโต๊ะหมู่ย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่ง ยิ่งมวลสารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนวนแผ่นเงินทองมาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศทั้งสิ้น

ปกติหลักโบราณที่นิยมนำโลหะมาใช้หล่อจะเป็นเนื้อนวโลหะ (โลหะ 9 ชนิด) ที่นำมาใช้ในการหล่อพระบูชา หรือ พระกริ่งและพระเครื่องต่างๆนั้นประกอบไปด้วย ทองคำ เงิน ทองแดง สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว จ้าวน้ำเงิน พลวง ซิลิคอน เมื่อทางกองทัพอากาศได้นำ ไททาเนียมมาหลอมรวมเข้าอีก 1 อย่างก็กลายเป็น ทศโลหะ( โลหะ 10 ชนิด )

ไททาเนียม ซึ่งเป็นโลหะที่ใช้แพร่หลายด้านโครงสร้างอากาศยาน มีความแข็งแรง ทนทาน จุดหลอมเหลวสูง และมีน้ำหนักเบา การผสมสัดส่วนโลหะทั้ง 10 ชนิด ดำเนินการโดยมีช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรให้คำแนะนำ จนได้เป็น ทศโลหะ สุดยอดโลหะในยุคปัจจุบันครับ

ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธศาสดาประชานาถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปบูชาที่กองทัพอากาศจัดสร้าง ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (13 มิถุนายน 2563) "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" มีเกร็ดเรื่องเล่าที่น่าสนใจบางประการคือ

ผู้บัญชาการทหารอากาศดำริให้จัดสร้างในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ยังไม่มีแบบพระพุทธรูป) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียง 70 วัน ในการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ 2,020 องค์ และองค์ประธาน รวมถึงเหรียญที่ระลึก 100 ปี พระบิดากองทัพอากาศ อีก 40,000 เหรียญ

หลังจากนั้นเพียง 4 วัน คือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กองทัพอากาศได้รับแบบพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร แห่งปัญญา ที่รวมศิลปะถึง 4 ยุค คือ เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้กองทัพอากาศ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อ "พระพุทธศาสดาประชานาถ" แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน รวมถึงประทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ไปประกอบการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ

การจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถนี้ สมเด็จพระสังฆราช ฯ และพระราชาคณะ ซึ่งครบทั้ง 9 รูปได้ประทานแผ่นทอง เงิน นาก และรวมถึงแผ่นทอง เงิน นาก จากพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศอีกกว่า 200 รูป เพื่อนำมาหลอมรวมกัน

เลขปี 2020 ได้ถูกนำมาเป็นตัวเลขสำคัญในการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ โดยองค์พระประธานจัดสร้างขนาดหน้าตัก 20.20 นิ้ว และจัดสร้างองค์พระบูชา ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว จำนวน 2,020 องค์ และวันที่ 2 ก.พ.2020 (02 02 2020) จึงได้ถูกกำหนดให้วันพิเศษนี้ เป็นวันประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก

พระพุทธศาสดาประชานาถ องค์พระประธาน จะนำไปประดิษฐาน ณ จุดสูงสุดของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบูชาความศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดสูงสุด เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่นำไปบูชาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดต่อไป

หากสนใจสามารถสั่งจองบูชาพระพุทธศาสดาประชานาถ ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าเหลือเพียงบางแบบเท่านั้นครับลองติดต่อตามรายละเอียดที่นำมาลงให้ครับ ส่วนช่องทางไลน์ก็  Line ID:065675371