คนพะเยาทำบุญส่งท้ายปีจัดทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:02 น.
คนพะเยาทำบุญส่งท้ายปีจัดทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา
 

พะเยา-จัดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษาได้ยอด 212,414 บาท จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาบริการ “พระนิสิต-นิสิต”พร้อมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.พระครูพิศาลสรกิจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต (มจร.วข.)พะเยา เปิดเผยว่า ทาง มจร.วข.พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง ได้เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจ.พะเยา เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2534 ณ วัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง

ต่อมาในปี 2558 ได้ย้ายการเรียนการสอนมายังสถานที่แห่งใหม่มาตั้งในท้องที่ ต.แม่กา อ.เมือง ซึ่งมีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง แต่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการเรียนการสอน ดังนั้นทาง มจร.วข.พะเยา จึงได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดผ้าป่าจำนวน 212,414 บาท จะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดให้บริการการเรียนการสอนต่อไป

รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ฯ กล่าวว่า ได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปี เสริมมงคลบารมี ปี 2563 ขึ้น โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวนมาก ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และร่วมถวายการอุปถัมภ์พระนิสิต นิสิต ผู้ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่พระนิสิตและพัฒนามหาวิทยาลัย และสืบชะตาหลวงขึ้นในวันเดียวกันด้วย ซึ่งมีทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมสั่งสมบุญในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต