สมเด็จพระพุฒาจารย์เจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี พรรษา 57

วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 16:35 น.
สมเด็จพระพุฒาจารย์เจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี พรรษา 57
คณะสงฆ์ภาค 9 ถวายมุทิตาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี พรรษา 57

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.คณะสงฆ์ภาค 9 นำโดย พระธรรมรัตนดิลก รักษาการเจ้าคณะภาค 9 พระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค 9 พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพวิสทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวรธรรมธัช รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์)ได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 77 ปี พรรษา 57 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร