"สุดารัตน์"ร่วมพิธีใหญ่สาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่ 2 ที่ลุมพินีสถาน

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 18:52 น.
"สุดารัตน์"ร่วมพิธีใหญ่สาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่ 2 ที่ลุมพินีสถาน
"สุดารัตน์"พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนับพันและคณะสงค์จาก 18 ประเทศร่วมพิธีใหญ่สาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่ 2 ที่ลุมพินีสถาน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย เป็นประธานในพิธี สาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่ 2 ที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศเนปาลร่วมธิดีด้วย จัดโดยคณะสงฆ์นานาชาติ ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 18 ประเทศและพุทธศาสนิกชนนับพันร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงการปรับปรุง มายาเทวีวิหารและพื้นที่โดยรอบด้วย สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานคตือ ต้องการให้ชาวพุทธเกิดความสมัครสมานสามัคคี

ทั้งนี้ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกโลก ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยวัดไทยลุมพินี ร่วมกับคณะสงฆ์นานาชาติ เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นอกจากมีคณะสงฆ์จาก 18 ประเทศร่วมแล้ว ยังรวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ รองสังฆนายกคณะสงฆ์ประเทศเนปาล รองประธานคณะกรรมการบริหารลุมพินี รักษาการเจ้าอาวาสวัดจีนลุมพินี รองสังฆนายก จากประเทศศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนนับพัน เดินทางมาร่วมงานด้วย

สำหรับ พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้า คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จัดขบวนแห่สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เริ่มที่บริเวณลานพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร หรือ พระพุทธเจ้าน้อย ไปจนถึง บริเวณโดยรอบ เวชนียสถาน ขบวนของคณะสงฆ์ ได้วนรอบ มายาเทวีวิหารและสระโบกขรณี จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการสวดสาธยายพระไตรปิฎก ของแต่ละประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ได้พูดคุยถึงแนวทางการปรับปรุง มายาเทวีวิหาร พร้อมกับเดินสำรวจภายในตัววิหาร โดยเฉพาะจุดที่เกิดชำรุ และบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งการพูดคุยถือว่าได้ผลดี แต่จำเป็นต้องหารือเพิ่มเติม เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงต้องขออนุญาตจากยูเนสโก ก่อนจะเดินหน้าดำเนินการตามข้อหารือต่างๆ