สมาธิที่เหมาะกับปุถุชน

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 18:20 น.
สมาธิที่เหมาะกับปุถุชน
โดย ราช รามัญ

ว่าจะไม่เขียนไม่พูดถึงเรื่องสมาธิแต่ก็ด้วยความกรุณาในหัวใจได้เขย่าละลายความมานะลงไปบ้าง!

“รู้แล้วผ่านมาแล้ว อย่าเห็นแก่ตัว บอกความจริงกับผู้คนเขาบ้าง จะได้ไม่งมงาย”

การฝึกสมาธิ มี 2 เป้าหมายหลัก1. ฝึกเพื่อความสงบและมีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น (มีชาวคริสเตียนในต่างประเทศฝึกกันเยอะมาก เพื่อไปเป็นชาวคริสต์ที่ดีต่อไป)2.ฝึกเพื่อบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล ในที่นี้จะพูดถึงแค่แบบแรกครับ.. แบบแรกฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลาย สงบ มีความสุข ละลายความเครียด ปรับธาตุภายในร่างกาย เสริมหัวใจให้มีไยเหล็ก ไม่หวั่นไหว ไม่ทุกข์ง่ายเกินไป

ฝึกแบบสะสมบุญไม่มีในโลกนะครับเพราะอะไร จะเล่าให้ฟัง...คนทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาบนโลกนี้ มีสติทุกคนไหมครับ มีสมาธิ กันทุกคนไหมครับ แน่นอนต้องมี ถ้าไม่มีก็บ้า ไม่สมประกอบทางจิต.. ดังนั้น... สมาธิ + สติ. = สมบัติของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ที่ได้กันมาฟรีๆตั้งแต่เกิดเลย... #หาใช่เป็นของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

พราหมณ์ ก็ฝึกสมาธิ./ เชนก็ฝึกสมาธิ (นั่งลมห่มฟ้า คือ แก้ผ้านั่งสมาธิ) เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ เราก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้องและง่ายยิ่งขึ้น ถ้าฝึกเพื่อตามเป้าหมายแบบข้อ 1.ฝึกที่ไหนก็ได้ วันละไม่เกิน 15-30 นาที ด้วยวิธีแบบไหนก็ได้เช่นกัน สมาธิแบบนี้เหมาะกับคนธรรมดาอย่างเราๆ อันนี้แหละฝึกเพื่อความสุข ละลายความเครียด ปรับให้ธาตุทั้ง 6 อัน ประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ สงบอย่างแท้จริง

#ฝึกด้วยปัญญาก็จะได้ปัญญา#ฝึกด้วยความงมงายก็จะงมงาย