กรมศิลป์พบพระดินเผาและประติมากรรมสมัยทวารวดีที่วัดพระงาม นครปฐม

วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 21:09 น.
กรมศิลป์พบพระดินเผาและประติมากรรมสมัยทวารวดีที่วัดพระงาม นครปฐม
โดย สมาน สุดโต

จากความพยายามในการอนุรักษ์ของกรมศิลปากร โดยขุดศึกษาทางด้านโบราณคดี พื้นที่เนินโบราณสถานวัดพระงาม ที่ดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งได้ขุดค้นที่ชายเนินโบราณสถานที่ติดทางรถไฟได้พบวัสดุโบราณ เช่น อิฐดินเผาขนาดใหญมีจารึกอักษรปาละ สมัยทวาราวดี แต่ที่นำความตื่นเต้นมาสู่คณะขุดค้นได้แก่การพบ ประติมากรรมดินเผาร่างอสูร ขนาดใหญ่เท่ามนุษย์ โดยพบส่วนลำตัวสองรูป หนึ่งในนั้นยังมีส่วนศรีษะประกอบ แต่แมีสภาพแตกหัก จึงนำประกอบได้เป็นองค์อสูร ที่งดงาม (ตามภาพ)

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ประติกรรมนี้เป็นประติมากรรมที่สำคัญมาก เช่นเดียวกับพระพิมพ์ดินเผา พิมพ์เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิบนฐานรูปแปดเหลี่ยมใต้ฉัตร มีเครื่องสูงประกอบทั้งสองข้างพระพุทธองค์พระพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์เดียวกับที่พบจากโบราณสถานวัดพระมรุ เมืองโบราณนครปฐม และเจดีย์บางองค์ที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีอิทธิพลจากอินเดียสมัยปาละ ในราวพุทธศตวรรษที่ 14

นอกจากนั้น ยังพบชิ้นส่วนแตกหักจำนวนมากของพระพุทธรูปที่สร้างจากหินสีเทาออกเขียว ลักษณะที่แตกหักผิดจากแตกหักโดยปกติ ผลการศึกษาเบื้องต้นจึงอาจกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างโบราณสถานวัดพระงามว่า อาจอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 14

อย่างไรก็ดี การขุดค้นศึกษายังไม่แล้วเสร็จ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักฐานทางด้านโบราณคดีเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตก็ได้ ส่วนวัตุโบราณที่พบครั้งนี้จะนำไปตั้งแสดงที่พิพิธสถานแห่งชาติ นครปฐมต่อไป