พระธรรมราชานุวัตรมรณภาพอย่างสงบ

วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 22:55 น.
พระธรรมราชานุวัตรมรณภาพอย่างสงบ
พระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดพระแก้วมรณภาพอย่างสงบ คณะสงฆ์ไทยสูญเสียนักปราชญ์และนักประวัติศาตร์ที่ทุกคนยอมรับ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย มรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา เวลา 19.45 น.ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน

พระธรรมราชานุวัตรเป็นสังฆโสภณ เป็นพระผู้นำสงฆ์ในภาคเหนือ เป็นนักปราชญ์ นักประวัติศาตร์ที่ทุกคนยอมรับ เป็นผู้นำชุมชน ส่งเสริมเยาวชนทั้งชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาให้ได้เรียนในระบบฟรี ในโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญที่ตั้งในวัดวัดพระแก้ว การมรณภาพครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียของคณะสงฆ์ไทยอีกครั้งหนึ่ง