ประชุมจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4"

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น.
ประชุมจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4"
"มมร"ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ ประชุมเตรียมการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4" เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่4" ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเตรียมการ อาทิ ผู้แทนคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุศาสนาจารย์กองทัพบก ปปช. พร้อมทั้ง องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ

ทั้งนี้ ในปีนี้ "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4" จะมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยได้กำหนดการจัดงานใน วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. ที่หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง

สำหรับ ผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ สำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-444-6000 ต่อ1092-1095 หรือ 09-10102639 หรือ www.mbu.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต