รัฐมนตรีอินเดีย ชื่นชมคณะสงฆ์และชาวไทย ที่สร้างโรงพยาบาล

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 09:35 น.
รัฐมนตรีอินเดีย ชื่นชมคณะสงฆ์และชาวไทย ที่สร้างโรงพยาบาล
โดย สมาน สุดโต 

Sarwan Kumar รัฐมนตรีพัฒนาชนบททุรกันดารแห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ชื่นชมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สร้างโรงพยาบาลให้บริการประชาชน เพราะโรงพยาบาลเป็นความสำคัญของมนุษย์ พร้อมทั้งชื่นชมชาวพุทธไทยที่สร้างความเจริญให้พุทธสถาน หากชาวพุทธไทยไม่มา ก็จะไม่เห็นพุทธคยาในปัจจุบัน จึงหวังว่าชาวพุทธไทยจะช่วยสร้างความเจริญให้พุทธสถานที่อื่นๆ ในอินเดียต่อไป

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2561 คณะศิษย์พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9 Ph.D.) อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาล BhuripaloHospital & Meditation Center ที่ถนน Sujata bypass Road คยา รัฐพิหาร โดยเชิญ Sarwan Kumar รัฐมนตรีพัฒนาชนบททุรกันดารแห่งรัฐพิหาร มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการวางศิลาฤกษ์

พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.ฉลองจนฺทสิริ) รองประธานโครงการ กล่าวรายงานการสร้างโรงพยาบาลต่อที่ประชุมว่า การสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อสนองปณิธานพระเทพโพธิวิเทศ ที่มีความประสงค์ในการช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวพุทธและประชาชนชาวอินเดียที่เจ็บป่วย บริเวณพุทธคยา ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลที่มีในวัดไทยพุทธคยามีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เดินทางมาบูชามหาเจดีย์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวนมาก

พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ ซึ่งเป็นเลขานุการพระธรรมทูตไทยในครั้งนั้น ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินตั้งแต่ปี 2553 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8 ไร่

ดร.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโมรองประธานโครงการจัดสร้างโรงพยาบาลกล่าวว่า เมื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลตามเป้าหมาย จะสนองความต้องการประชาชนชาวพุทธที่มาแสวงบุญ โดยเฉพาะชาวไทยทั้งพระสงฆ์และฆราวาสจำนวนนับแสนคน ที่เดินทางมาบูชาที่พุทธคยาแต่ละปี และประชาชนชาวอินเดียทั่วไป

สถานที่ตั้งโรงพยาบาลนั้น ตามโครงการแล้วจะไม่มีแค่โรงพยาบาล แต่จะเป็นที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระอุโบสถ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ปัจจุบันได้สร้างที่พักเป็นอาคาร 3 ชั้น 40 ห้อง โดยมีชั้นใต้ดินเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางสงฆ์ในหลายกรณีด้วยกัน เช่น สถานที่บำเพ็ญกุศล เป็นต้น

ประวัติย่อพระเทพโพธิวิเทศ หรือหลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานั้น ท่านได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดียนี้ เป็นเวลา 53 กว่าปี หลังจากสอบ ป.ธ.9 ได้เมื่อปี 2502 ได้เดินทางมาศึกษาภาษาอังกฤษที่เดลี จากนั้นเข้าเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศานตินิเกตัน และปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมคธ จนมีดีกรีเป็น พระมหา ดร.ทองยอด ป.ธ.9 เมื่อ พ.ศ. 2523

ส่วนงานปกครองในอินเดียนั้น ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลวัดไทยนาลันทา เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร และ พ.ศ. 2532 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล

ผลงานและปฏิปทาที่ชาวพุทธชื่นชม คือ ความเมตตา กรุณา และให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกชั้นโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ถือได้ว่าพระเทพโพธิวิเทศเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่สำคัญของวัดมหาธาตุและคณะสงฆ์ไทย ถึงกับมหาเถรสมาคมมอบความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงาม จนกระทั่งมรณภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย เมื่อเวลา 09.00 น.เช้าวันที่ 28 พ.ค. 2554 สิริอายุ 83 ปี พรรษา 63 พระราชทานเพลิงวันที่ 22​ ส.ค. 2554 ณ วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร

บทความแนะนำ