ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ

วันที่ 23 ก.ย. 2561 เวลา 14:59 น.
ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ
เรื่อง สมาน สุดโต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมเชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักสันติภาพระดับนานาชาติ มาร่วมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลให้กับโค้ชเอก ที่สอนน้องๆ ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ ทำสมาธิในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ วันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง ลมหายใจแห่งสติ รู้ลมหายใจแห่งสันติ เนื่องในวันสันติภาพสากล วันที่ 21 ก.ย. พร้อมบรรยายพิเศษโดยระบุว่า ศีล 5 เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสติที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสันติภาพโลก โดยมี รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

โดยวันนี้ได้มีการมอบรางวัล ลมหายใจแห่งสันติภาพ ให้กับ เอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่เอกพลได้นำน้องๆ ทีมหมูป่าทั้ง 12 ชีวิต เจริญสมาธิในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ก่อนที่จะถูกช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย

พระราชปริยัติกวีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ ของนักสันติภาพ บุคคลสำคัญระดับนานาชาติ ประกอบด้วย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน/ดร.ริคาร์โด ดัน/ดร.กันกา มาลิก ดาราบอลลีวู้ดที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้าในหนังเรื่อง ศรีสิทธัตถะ โคตมะ สร้างที่ประเทศศรีลังกา และเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก

พระราชปริยัติกวีมอบหนังสือที่ระลึกแก่ดาราบอลลีวู้ดที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้า

เอกพล ได้บอกเล่าเรื่องราวของการใช้สมาธิและสติในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำ โดยระบุว่า เมื่อวัยเด็กได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณร และพระอาจารย์ได้สอนเรื่องการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ได้มีโอกาสติดตามพระอาจารย์ไปในสถานที่ต่างๆ โดยพระอาจารย์จะแนะนำและมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัด และสอนให้อยู่กับตนเอง ให้ใช้สมาธิคิดตรึกตรองในสิ่งที่ทำ โดยสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากพระอาจารย์ในสมัยที่เคยบวชเป็นสามเณรนั้น ก็ได้นำมาใช้เมื่อครั้งที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำ โดยจะคอยสอนน้องๆ และคอยปลอบใจให้น้องๆ ให้มีสมาธิ ไม่ให้ตื่นตระหนก ไม่ให้เกิดความกังวล เมื่อคุมสถานการณ์ได้แล้ว น้องๆ ทุกคนก็มีสติและหาวิธีที่จะออกไปจากถ้ำ กระทั่งมีคนเข้ามาช่วย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ตนเองและน้องๆ ทั้ง 12 คน จะไม่ลืมน้ำใจของคนทั้งโลกที่มาช่วยชีวิตพระราชปริยัติกวีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก

พ.ส.ล.ประชุมกรรมการอำนวยการ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 714 (4/2561) โดยมี พัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ พ.ส.ล. เป็นประธานในที่ประชุม โดยพิจารณาเรื่องการจัดประชุมวิชาการพุทธศาสนานานาชาติ (Buddhist Path to Sustainable Development Goals หรือ พุทธมรรคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) วันที่ 4-5 ธ.ค. 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล ในการนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.พระอนิลมาน ศากยะ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล.) (World Buddhist University) ได้นำเสนอแผนงานในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ว่าจะเชิญนักวิชาการระดับ World Class มาถกเรื่อง SDG ให้ตกผลึก เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อใช้ในการอ้างอิง และเสนอต่อองค์การสหประชาชาติและนานาประเทศ เพื่อให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งการพัฒนาของโลกต่อไป

พัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการประชุม บอร์ดพ.ส.ล. โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 ก.ย.นี้ ที่ห้องประชุม พ.ส.ล.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณให้กับ มพล.ขอให้โครงการนี้เป็นโครงการด้านวิชาการของคณะสงฆ์ไทย สำหรับกิจการต่างประเทศ

มพล.เป็นองค์กรทางวิชาการ ตั้งมาแล้วครบ 20 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 ในวาระที่มีชันษา 84 ปี (7 รอบ)