'จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย'

วันที่ 01 ก.ค. 2561 เวลา 11:52 น.
'จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย'
โดย...กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561

อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย. 2561 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” (From Village to Early State : The Transformation of Culture in Our Land) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ชุมชน บ้านเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายบนแผ่นดินไทยในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กและสมัยต้นประวัติศาสตร์ เป็นความต่อเนื่องกับนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อพุทธศักราช 2559 เรื่อง “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับ คน พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์

นิทรรศการ “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” จะได้พบโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ชิ้นสำคัญและที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น และการศึกษาทางโบราณคดี กว่า 300 รายการ  อาทิ ตะเกียงโรมันสำริด พบที่พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นกยูงสำริดพบที่บ้านดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จักรสำริด พบที่เขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. 02-224-1333 และ 02-224-1402