หลงอำนาจ ประมาทใหญ่ ใฝ่นรก

  • วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 15:54 น.

หลงอำนาจ ประมาทใหญ่ ใฝ่นรก

โดย...พ.ภาสวัฒน์

ทันทีที่นายตำรวจคนหนึ่ง ในอดีตเป็นถึงรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล แสดงท่าทางยโส โอหัง โกรธเกรี้ยว ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองเพื่อค้นหาสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน สังคมจึงรู้จักนายตำรวจคนนี้ว่าใหญ่ที่นี่จริงๆ ไม่งั้นคงไม่แสดงออกโดยไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆ

การใช้อำนาจแบบนี้ เป็นเรื่องทั่วไปในสังคมไทยที่ต้องพึ่งพาอำนาจนอกระบบมาปกป้องสิ่งที่เป็นสีเทา หรือมีทีท่าว่าจะผิดกฎหมาย แต่อำนาจที่ว่านั้น เมื่อเจออำนาจในระบบก็หมดท่า เขาผู้นั้นจึงตกเป็นผู้ต้องหาหลายสิบคดี เข้าซังเต 1 คืน การทั้งนี้แปลว่า ยโส โอหัง นำความทุกข์มาให้แท้ๆ 

ยโส โอหังนั้น คือ อหังการ มมังการ ที่อยู่ในตัวได้แสดงออกมา โดยไม่เกรงกลัวอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ นับว่าเป็นคนกล้าที่เอาอำนาจมืดมาแสดงให้สังคมเกิดความฉงนเป็นอย่างมาก

อหังการ คือถือตัวเอง หยิ่งยโส มมังการ คือถือว่าเป็นของเรา เป็นผลมาจากอำนาจของโมหะ ความหลง ที่ครอบงำจิตใจอย่างเต็มที่ มักจะแสดงความโกรธออกมาอย่างถืออำนาจบาตรใหญ่ โดยไม่หวั่นเกรงต่อความถูกต้องของสังคม เมื่อความโลภของตนไม่ได้รับการตอบสนอง ทำให้ผู้ที่ถูกครอบงำด้วยอหังการ มมังการ เต็มไปด้วยความประมาท ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาในอนาคต ไม่คิดถึงความผิดของตนในอดีต มุ่งหวังจะเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียว

การแสดงความโกรธ เกรี้ยวกราด ของนายตำรวจนั้น นำมาซึ่งผล ดังพุทธภาษิตสอนไว้ว่า ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น, ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์, ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้

ในสังคมไทย บุคคลเช่นนายตำรวจที่เป็นข่าวยังคงมีแอบแฝงอยู่มากมาย รวมทั้งข้าราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย ที่ใช้อำนาจของตนไปในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยหมายเอาผลประโยชน์มาเป็นของตนและหมู่คณะ เป็นเหตุนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติตลอดมา 

ด้วยความหลงอำนาจ ทำให้ผู้นั้นมีความประมาทในการดำเนินชีวิต ใช้อำนาจแสวงหาความสุขตามปรารถนาอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เมื่อใดที่อำนาจนั้นหมดลง เขาก็จักพบกับนรกในชีวิตอย่างแท้จริง เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า คนมักทำบาปกรรมเพราะความหลง, คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ดังนั้น จงลด อหังการ มมังการ ลงเสีย เพราะกิเลสตัวนี้มีกับผู้ใด จะนำผู้นั้นไปพบนรกบนดินอย่างจริงแท้ เพราะชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก

ข่าวอื่นๆ