ตอบปัญหานิสิตปริญญาโทด้วยความรู้ธรรมดาๆ!! (ตอน๑)

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 07:30 น.
ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโสค่ะ

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโสค่ะ

เจ้านายของหนูเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติธรรม และได้ติดตามอ่านธรรมส่องโลก รวมทั้งบทความอยู่ทุกครั้งค่ะ รู้สึกซาบซึ้งในธรรมที่ท่านพระอาจารย์เผยแผ่ เจ้านายของหนูมีความต้องการขอรบกวนท่านพระอาจารย์ขอรับหนังสือธรรมส่องโลกเล่ม ๒ ด้วยค่ะ

กราบนมัสการด้วยความเคารพ
น.ส.วลัยลักษณ์ ยิ่งประเสริฐ

วิสัชนา : ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า และที่ได้ติดตามอ่านธรรมะจาก “ธรรมส่องโลก” มาโดยตลอด สำหรับการขอรับหนังสือธรรมส่องโลกเล่ม ๑, ๒, ๓ นั้น ก็ขอให้อดใจรอกันสักนิด ขณะนี้กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจจาก “ธรรมส่องโลก” มาจัดทำเป็น เล่มที่ ๓ เพื่อจะได้มอบให้เป็น “ธรรมทาน” แด่สาธุชนผู้มีศรัทธา คาดว่าคงจะได้ฤกษ์เริ่มแจกกันได้ประมาณปลายเดือน ต.ค. ๒๕๕๓ นี้ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง พึงอดใจรอ... สำหรับธรรมส่องโลกรวมเล่ม ๑, ๒ ที่หมดไปแล้วนั้น คณะศิษย์ศรัทธาได้ขอให้กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์จัดทำเพิ่มเติม โดยยินดีจะร่วมออกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน ซึ่งคงจะทยอยผลิตกันออกมาให้ครบทั้งเล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๓ อย่างแน่นอน และจะจัดส่งย้อนหลังให้กับทุกๆ คนที่มีจดหมายเข้ามาและยังคงติดค้างกันอยู่ กรณีการแจ้งความจำนงขอหนังสือธรรมส่องโลกและแผ่นซีดีธรรมะของโยมวลัยลักษณ์ อาตมาได้มอบหมายให้ “วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน” ดำเนินการจัดส่งไปให้ตามความประสงค์ ถ้าผิดพลาดประการใดกับการจัดส่งไปให้ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยต่อไป

มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเข้ามาถึงอาตมาเพื่อปุจฉาธรรม โดยมีใจความดังนี้

กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโส ที่เคารพอย่างสูง

ผมชื่อ นายสรรพศักดิ์ นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ครับ ผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า “ในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตเพียงลำพัง มีแรงกดดันมาจากรอบข้าง พระอาจารย์มีหลักธรรมอันใดให้ผมและเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่พบปัญหาพึ่งพาเป็นหลักคิด หลักใจได้บ้างครับ และด้วยความเคารพศรัทธาในพระศาสนา ใคร่ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ....การรักษาศีล ๘ ในวันพระได้บุญมากกว่าการรักษาศีลในวันธรรมดาหรือเปล่า? ตรงนี้พระอาจารย์มีวิสัชนาอย่างไรครับ?”

สรรพศักดิ์/จุฬาฯ
จากจดหมายน้อยฉบับนี้ อาตมาขอวิสัชนาคำถามในตอนท้ายก่อน จากปุจฉาที่ว่า “ใคร่ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ....การรักษาศีล ๘ ในวันพระได้บุญมากกว่าการรักษาศีลในวันธรรมดาหรือเปล่า? ตรงนี้พระอาจารย์มีวิสัชนาอย่างไรครับ?”

จากคำถามดังกล่าว ถ้าหากไม่พิจารณาให้ละเอียด ก็อาจจะตอบแบบตื้นๆ ไปเลยว่า “ใช่ หรือ...ไม่ใช่” จากคำถามที่ว่า “การรักษาศีล ๘ ในวันพระได้บุญมากกว่าการรักษาศีลในวันธรรมดาหรือเปล่า!?” หรือเผลอๆ อาจจะจินตนาการตอบไปเกี่ยวข้องกับเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ก็เป็นไปได้ เมื่อนำไปผูกโยงใยเข้ากับการประชุมของบรรดาเหล่าทวยเทพเทวดาทุกวันพระในชั้นดาวดึงส์ ณ สุธรรมเทวสภา ซึ่งมีกำหนดการประชุมฟังธรรมกถาจากองค์ธรรมกถึก หรือเทพยดาผู้ได้ไปรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า