ถึงเวลาปฏิวัติสังคม และวัฒนธรรม

  • วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 14:52 น.

ถึงเวลาปฏิวัติสังคม และวัฒนธรรม

โดย...ขรัว76

ความรุนแรงในสังคมไทยที่มีให้เห็นในปัจจุบัน ท้าทายพลังความสามารถขององค์กรชาวพุทธและคณะรัฐบาล ว่าควรทำอย่างไรให้สังคมมีสันติ

ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อทีวีออนไลน์ทั้งหลาย มีแต่ข่าวที่แสดงความรุนแรงที่ทำร้ายกันถึงชีวิต

นอกจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกทางทีวีและสื่อออนไลน์ หากลำดับเรื่องก็ ได้แก่ มนุษย์ฆ่ามนุษย์ มนุษย์เข้าป่าล่าสัตว์ป่า มนุษย์โกงเงินวัด-ขโมย-ปล้นทรัพย์สินของคนอื่น มนุษย์ที่ตกอยู่ในความประมาท ขับขี่ยวดยานพาหนะทับมนุษย์ด้วยกันตาย แล้วก็มนุษย์ค้ามนุษย์จนรวยเกินคนทำมาหากินปกติ บางเรื่องผิดศีลข้อกาเม แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ยังมีอะไรกับศิษย์หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มนุษย์ที่ก่อกรรมทุกที่ที่ว่ามาข้างต้นนั้น ส่วนมากเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนา แต่ในชีวิตประจำวัน คงไม่ได้ใส่ใจต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด อย่างเช่น ศีล 5 ข้อ ที่เป็นหลักศีลธรรม จรรยาของสังคมที่ดีนั้น ไม่น่าจะอยู่ในใจของมนุษย์ที่เที่ยวก่อกรรมทำเข็ญมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงรังแกสัตว์โลกอื่นๆ ถ้าเขายึด หรือเกรงใจหลักศีล หลักธรรม คงไม่ต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งดังที่เห็นทุกวันนี้

 ศีลทั้งซึ่งเป็นกฎกติกามารยาทสังคมที่เจริญแล้ว หรือสังคมอารยะนั้น ประกอบด้วย 5 ข้อ คือ

1.เว้นจากทำลายชีวิต

2.เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้

3.เว้นจากประพฤติผิดในกาม

4.เว้นจากพูดเท็จ

5.เว้นจากของเมาคือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ปัญหาที่เกิดแก่สังคมไทยในปัจจุบัน จงใจทำลายกติกาของศีลทั้ง 5 ข้อ

อย่างเช่น ข้อที่ 1 ให้ละเว้นจากการทำลายชีวิต แต่คนที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทย ได้แก่ เรื่องที่บิ๊กบริษัทรับเหมาระดับชาติ มีทั้งเงินและบริวารมากมาย แต่วันดีคืนร้ายก็ถูกจับข้อหาบุกรุกเขตห้ามล่าสัตว์ มีชีวิตสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เสือดำเป็นเหยื่อ ที่น่าเศร้าคือ ภาพบิ๊กผู้รับเหมาที่เห็นตามสื่อนั้น ใครเห็นก็นึกไม่ถึง เพราะอยู่ในสภาพที่เสียทั้งศีลและศักดิ์

ศีลข้อที่ 2 ให้เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ข่าวนี้ที่โด่งดังน่าจะเป็นข่าวของพวกที่เอาเงินทอนวัด เพราะคนที่กล้ากินของวัดนั้น ไม่ใช่คนธรรมดา ทำงานในองค์กร ที่ควรเคร่งในเรื่องศีล และเรื่องธรรม ควรเป็นตัวอย่างที่ดี หรือผู้นำของสังคม แต่กลายเป็นคนร้ายเสียเอง แล้วอย่างนี้สังคมจะพึ่งใครได้

3.ให้เว้นจากประพฤติผิดในกาม ข้อนี้รวมถึงพวกค้ามนุษย์ เช่น เสี่ยคนหนึ่งรวยมหาศาล แต่ต้องหนีคดีความ ครูทำรุ่มร่ามกับศิษย์จนเป็นเรื่องอื้อฉาว ใครทำผิดข้อนี้ตายทั้งเป็น

4.เว้นจากพูดเท็จ เรื่องนี้ไม่มีอะไรดังเท่าเรื่องหวย 30 ล้านบาท แต่ไม่รวมคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในประเทศหนึ่งยืมนาฬิกาหรูของเพื่อนมาสวมใส่ให้โก้ จนแสบตา

5.ให้เว้นจากของเมา ศีลข้อนี้ใครละเมิดมีผลที่คนเสพตาย คนขายรวย แถมยังสร้างปัญหาให้สังคมในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่กลายเป็นเทศกาลนับศพ มูลนิธิเมาไม่ขับ บอกว่าช่วงตรุษจีนปีก่อน ตายไป 114 คน บาดเจ็บ 8,375 คน

จึงถึงเวลาที่รัฐควรปฏิวัติสังคมและวัฒนธรรมบ้าๆ บอๆ ที่ท้ายศีล 5 ของชาวพุทธกันเสียที มิเช่นนั้นเราก็เจอแต่ข่าวร้ายทุกวัน 

ข่าวอื่นๆ