นพ.ปราการ ถมยางกูร 'บุญใหญ่ได้ดูแลพระเณรอาพาธ'

  • วันที่ 20 ม.ค. 2561 เวลา 11:13 น.

นพ.ปราการ ถมยางกูร 'บุญใหญ่ได้ดูแลพระเณรอาพาธ'

 โดย วรธาร ภาพ : ธรรมโฆษณ์

 นายแพทย์ที่มีอัธยาศัยน่ารัก จิตใจดี บุคลิกอ่อนโยน และมนุษยสัมพันธ์งดงามมาก สำหรับ นพ.ปราการ ถมยางกูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 ไม่แปลกใจที่พระภิกษุสามเณรในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมที่ผ่านมา เวลาป่วยก็มักจะเรียกใช้บริการตลอด

 “อาตมาปวดหัว อาตมาเท้าบวม อาตมาเป็นไข้หวัด อาตมามึนศีรษะ นอนไม่หลับ มียานอนหลับไหม หรือพอมีเหตุฉุกเฉินก็มักจะถามหาคุณหมอปราการ อยู่ไหน เชิญมาทางนี้หน่อย มีพระท่านเดินไปสะดุดหิน” นี่คือเสียงจากพระเณรที่คุณหมอปราการมองว่าเป็นเสียงสวรรค์

 มิวายเวลาเข้านอน พระท่านไม่สบายก็จะเดินมาเคาะห้องที่คุณหมอนอน ก็มีให้เห็น ซึ่งนั่นเป็นความปรารถนาของคุณหมอที่ได้ปวารณากับพระภิกษุสามเณรไว้แต่ต้นว่า ถ้าเกิดไม่สบายมาหาได้ทุกเวลา    

 โครงการนี้มีผู้บวชสามเณร 4 คน ภิกษุ 95 ชีพราหมณ์ 21 รวม 120 คน ต้องเดินทางเป็นคณะไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 หลังจากนั้นคณะทั้งหมดประมาณ 140 รูป/คน จะต้องเดินทางจาริกธรรมแสวงบุญไปยังสถานที่สำคัญๆ ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธ.ค. 2560

 ประกอบด้วย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เริ่มจาก 1.ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นสถานที่ที่คณะได้ไปประกอบพิธีบรรพชา 2.ธัมเมกขสถูปที่สารนาถ เมืองพาราณสี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ 3.สถูปปรินิพพาน ที่ลาลวโนทยาน เมืองกุสินารา และมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมศาสดา 4.ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ในเขตประเทศเนปาล

 นอกจากไปสังเวชนียสถานทั้งสี่แล้ว ยังได้เดินทางไปสถานที่สำคัญๆ และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่ง เช่น เขาคิชฌกูฏ ไปกราบไหว้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนยอดเขา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์

 ไปวัดเวฬุวันมหาวิหาร (วัดป่าไผ่) วัดที่พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธ สร้างถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมกันในวันเพ็ญเดือน 3 (มาฆบูชา) โดยไม่ได้นัดหมาย พร้อมทั้งไปกราบพระพุทธรูปองค์ดำ และมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสังฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่นาลันทา  

 ไปพระราชวังกบิลพัสดุ์ วัดนิโครธาราม ในเขตประเทศเนปาล ไปวัดเชตะวันมหาวิหาร ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่สร้างด้วยทรัพย์ 54 โกฏิกหาปณะ ด้วยการเอาเงินไปซื้อจากเจ้าของที่ชื่อเจ้าเชตด้วยเงิน 18 โกฏิ แล้วสร้างวัดอีกด้วยเงิน 18 โกฏิ พร้อมทำการฉลองอีกด้วยเงิน 18 โกฏิ รวม 54 โกฏิ นอกจากไปวัดที่เศรษฐีสร้างแล้วก็ยังไปบ้านของเศรษฐีด้วย

 ด้วยระยะทางและการเดินทางเฉพาะในอินเดียและเนปาล ในสถานที่ที่ไปรวมแล้วหลายพันกิโลเมตร ประกอบกับเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยทำให้คณะทั้งพระทั้งฆราวาสป่วยทุกวัน โรคที่ฮอตเป็นกันมากคือ ไข้ตัวร้อน ไข้หวัด น้ำมูกไหล ไอ ความดัน บางคนมีปัญหาสุขภาพท้อง เช่น ท้องเสียบ้าง และบาดเจ็บจากการเดินทางเป็นบางรูป

 คุณหมอปราการ เล่าว่า ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์บวชมาแล้วในโครงการของวัดเทพศิรินทราวาส และมีการเดินทางจาริกแสวงธรรมที่อินเดียเหมือนกันซึ่งเป็นการเดินทางที่มีระยะทางไกลมาก จึงรู้ดีว่าทุกคนที่ไปต้องเจออะไรบ้างในเรื่องของสุขภาพ แม้กระทั่งตัวเองก็ยังถูกไข้หวัดเล่นงาน

“ผมเตรียมไปหมดเลยยาพื้นฐานพวกนี้ รวมทั้งมียาฉีด เจลล้างมือ ยาอมแก้ไอ เจ็บคอ ยาหม่อง ยาดมก็เตรียมไป เพราะท่านที่บวชบางคนก็อายุ 60 กว่าก็เยอะ อีกอย่างก็เตรียมไปเผื่อฆราวาสด้วย ในส่วนของยาค่อนข้างพร้อมครับ”

 นอกจากดูแลพระเณรและฆราวาสในคณะเวลาป่วยแล้ว อีกหน้าที่หนึ่งของคุณหมอคือเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกทุกอย่างแด่พระภิกษุสามเณรที่อยู่บนรถบัสคันที่ 3 พระเณรต้องการให้ช่วยเหลืออะไรขอแค่บอก คุณหมอและคู่หูอีกคน (มนัส ปิ่นประเสริฐ อาชีพทนายความที่เคยบวชวัดเทพศิรินทร์ด้วยกัน) พร้อมจัดให้สุดความสามารถได้ใจพระเณรสุดๆ

 “การไปทำหน้าที่ครั้งนี้รู้สึกอิ่มใจและมีความสุขมากครับ ที่ได้ดูแลพระเณรเวลาป่วยและรับใช้เวลาที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ณ ขณะนั้นไม่คิดว่าเป็นหมอ คิดว่าเป็นลูกศิษย์วัดมากกว่า ทำให้หมดเท่าที่จะทำให้ได้ ตอนที่ผมบวชก็มีรุ่นพี่ที่เคยบวชเป็นทั้งระดับนายพล อธิบดี อัยการตำแหน่งหน้าที่การงานสูงทั้งนั้น มาคอยปรนนิบัติรับใช้แบบนี้แหละ ไม่มีถือตัว ผมเองก็เช่นกัน”

 คุณหมอเล่าว่า มาอินเดีย-เนปาลหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เคยพาครอบครัวมากราบพระพุทธเจ้าสักครั้งที่ดินแดนพุทธภูมิ  ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสพาครอบครัวมาไหว้พระพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ข่าวอื่นๆ