พระราหู วัดศีรษะทอง กลับมาเหมือนเดิม

  • วันที่ 03 ธ.ค. 2560 เวลา 12:47 น.

พระราหู วัดศีรษะทอง กลับมาเหมือนเดิม

โดย...ส.สต

การไหว้และบูชาพระราหูที่วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กลับมาเหมือนเดิมแล้ว หลังจากปิดการไหว้บูชามาระยะหนึ่งในช่วงต้นเดือน ต.ค. 2560

ผมเดินทางไปที่วัดศีรษะทองที่ขึ้นชื่อเรื่องพระราหูเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา หลังจากพบปะผู้ที่เคารพนับถือในบริเวณใกล้เคียงกับวัด เมื่อไปที่ศาลาที่ประดิษฐานพระราหูที่เคยมีข่าวว่าทางวัดตั้งกรงเหล็กใช้ผ้าจีวรคลุมพระราหูเมื่อต้นเดือน ต.ค. ก็ไม่เห็นสิ่งใดมาปิด มาคลุม พระราหู ส่วนประชาชนที่ศรัทธาก็เดินทางเข้าออกเพื่อไหว้บูชาพระราหูตามปกติ

ผู้เขียนจึงหาโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ขายเครื่องบูชาพระราหูในวัด เขาบอกว่าทางวัดปิดพระราหูและงดการขายของบูชา ระยะสั้นๆ หลังจากมีกระแสว่าคณะสงฆ์ห้ามตั้ง ห้ามจำหน่ายเครื่องรางของขลังนอกศาสนาพุทธมาแรง คณะสงฆ์ จ.นครปฐม จึงขอร้องให้ทางวัดปิดพระราหู น้อมรับคำสั่งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง และเพื่อไม่ให้สวนกระแส

เมื่อกระแสการห้ามไหว้เทพนอกศาสนาพุทธเงียบลง ทางวัดก็เปิดให้ไหว้บูชาตามเดิม ส่วนประชาชนที่เคยบางตาก็เริ่มมาไหว้ตามปกติ มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับวันอะไรในแต่ละสัปดาห์ เขาบอกว่าถ้าเป็นวันพุธและวันอาทิตย์จะมีคนมาก ส่วนเดือนที่มีคนมากจนล้นก็เป็นเดือน ก.ค. หรือ ส.ค. (ซึ่งเป็นช่วงที่ราหูย้ายจากราศีสิงห์และราศีกุมภ์เข้าสู่ราศีกรกฎและราศีมังกร) ช่วงที่กระแสไหว้ราหูแรงในช่วงนั้นไม่ต้องพูดถึงรถติด หรือในวัดไม่มีที่จอดรถ เพราะเจ้าหน้าที่ที่จัดของดำ 8 อย่างให้ประชาชนซื้อไปบูชาก็ไม่มีเวลากินข้าว เนื่องจากคนต้องการของไหว้เข้าแถวยาวเหยียด จนจัดของให้ไม่ทัน เขาบอกว่าเมื่อนำของวางปุ๊บ หยิบปั๊บ ไม่ต้องคอยคนซื้ออย่างทุกวันนี้

ของบูชา 8 อย่าง ราคาขาดตัว 300 บาท สำหรับไหว้พระราหูเป็นสีดำทั้งสิ้น ได้แก่ องุ่นดำ กาแฟดำ ไข่เยี่ยวม้า ขนมเปียกปูนดำ ข้าวเหนียวดำ เฉาก๊วย น้ำอัดลมสีดำ และถั่วดำ หรือขนมคุกกี้สีดำก็ได้

ทางวัดจัดโต๊ะสำหรับวางของไหว้ ถ้าไหว้แล้วต้องการนำกลับบ้านก็ให้วางไว้ที่โต๊ะหนึ่งที่มีป้ายว่านำกลับบ้านได้ ถ้าหากไหว้แล้วไหว้เลย ไม่เอากลับบ้านก็วางอีกโต๊ะหนึ่ง ส่วนคำบูชาก็เขียนตัวโตๆ ให้อ่านบูชาพร้อมดอกไม้ธูปเทียนที่จัดให้ได้เลย

ไหว้บูชาพระราหูแล้วได้อะไร คำตอบทั่วๆ ไป คือคนไหว้จะได้ความสบายใจ อุ่นใจ เพราะ “ราหู” เป็นดาวบาปเคราะห์ที่จะย้ายราศี 1 ครั้ง ในทุกๆ 1 ปี ซึ่งการไหว้ราหูในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (ตามกระแสความเชื่อ)

กระปุกดอทคอมตอบคำถาม ราหู คืออะไร ว่า พระราหูหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพราหู เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้สิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นบรรเทาเบาบางลงและแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี ให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งขึ้น จึงได้มีการบูชาพระราหูเกิดขึ้น โดยบางครั้งอาจเรียกสั้นๆ ว่า การไหว้ราหู นั่นเอง

ส่วนที่คณะสงฆ์ตกใจ ต้องรื้อป้ายเชิญชวนบูชาเครื่องรางของขลัง หรือปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตามกำแพงวัดหรือในวัดออก ได้แก่คำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ออกคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่ 8/2560 ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ สอดส่อง กำกับ ดูแล กวดขัน ควบคุม อาจารพระภิกษุสามเณรและการบริหารจัดการวัดในเขตปกครอง โดยอบรม สั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน และหรือลงโทษโดยสมควรแก่เหตุ เช่น  1.ห้ามพระภิกษุสามเณรละเมิดกฎหมายบ้านเมืองและ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ถ้ามีให้พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 2.ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงออกในแนวทางกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน หรือส่อไปในทางยั่วยุ ปลุกปั่น ทำลาย ก้าวร้าวรุนแรง และไม่สร้างสรรค์ 3.ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมมิให้พระภิกษุสามเณรประพฤติไม่เหมาะสมเป็นที่ติเตียนของประชาชน ในลักษณะโลกวัชชะ เช่น การแสดงอากัปกิริยาไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของตน การแสดงกิริยาวาจาไม่สมควรแก่สมณสารูป การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์การสื่อสารผิดกาลเทศะ การไปสู่สถานที่อโคจร ฯลฯ 4.ให้พระสังฆาธิการกวดขัน ควบคุมพระภิกษุสามเณรให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย 5.การจัดทำป้ายโฆษณาติดประกาศในที่ต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโดยบรรดาเกจิอาจารย์ หรือป้ายโฆษณาอวดอ้างชวนเชื่อสรรพคุณเกจิอาจารย์ อันเป็นการมอมเมาประชาชน มิใช่วิถีพุทธ มิใช่วิถีสมณะ ส่อเจตนาไปในทางอเนสนา สุ่มเสี่ยงต่อการต้องอาบัติอันติมวัตถุ ให้ระงับการจัดทำนั้นเสีย หากได้ทำมาแล้วให้รื้อออกเสีย 6.ห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังภายในอุโบสถ

คำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ระบุด้วยว่า พระสังฆาธิการรูปใดไม่ดำเนินการหรือย่อหย่อนในการสอดส่อง กำกับ ดูแล กวดขัน ควบคุม อาจารพระภิกษุสามเณรและการบริหารจัดการวัดในเขตปกครอง หรือไม่ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมตามความข้างต้น ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ แต่ถ้าพระสังฆาธิการได้พยายามแล้ว แต่ไม่สามารถบังคับได้ ให้ขออารักขาจากทางราชการ

พอหายตกใจ อะไรๆ ก็เหมือนเดิม รวมทั้งพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ต้องแหกพรรษาก็กลับมาแล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ