ธรรมเปลี่ยนชีวิตฮาร์ตันโต ชาวอินโดนีเซีย ให้มาช่วยเด็กด้อยโอกาสในไทย

วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 07:19 น.
ธรรมเปลี่ยนชีวิตฮาร์ตันโต ชาวอินโดนีเซีย ให้มาช่วยเด็กด้อยโอกาสในไทย
โดย...สมาน สุดโต

ฮาร์ตันโต คุณาวัน (Hartanto Gunawan) นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ทิ้งธุรกิจร้อยล้านในอินโดนีเซียมาอยู่วัดช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นชาวต่างชาติต้นแบบ ที่รักเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทย โดยเป็นห่วงว่าคนจะห่างจากวัด จึงอาสามาช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยให้อีกต่างหาก

การช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐ ออสเตรเลีย ไซปรัส เยอรมนี และไต้หวัน โดยยังไม่เห็นทุนจากคนไทยสนับสนุนแม้แต่น้อย

ฮาร์ตันโต ไม่ใช่เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เท่านั้น ยังมีฐานะเหมือนคนวัด เพราะที่ทำการอยู่คณะ 6 วัดอรุณราชวราราม เขาจึงปฏิบัติตนเป็นอุบาสกที่ดี ช่วยงานวัด ทานข้าวมื้อเดียว ทำวัตร สวดมนต์เช้าเย็น และใส่บาตรพระทุกเช้า ทำงานจนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และนานาชาติ และจะเดินทางไปบรรยายในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดจะเดินทางวันที่ 27 ส.ค. 2560

ฮาร์ตันโต เล่าว่าทำงานช่วยเด็กด้อยโอกาสและป้องกันการค้ามนุษย์ ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ กว่า 200 ชีวิต ในเวลา 11 ปี และจะทำต่อไป เพราะธรรมพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาแล้ว

 เขาเป็นชายหนุ่ม สมถะแต่งกายเรียบง่ายวัย 50 ปีเศษ ที่เด็กๆ เรียกว่าคุณพ่อ หรือ Father ที่พูดภาษาไทยได้ บอกว่าช่วยเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ครอบครัวแตกแยก เด็กยากจน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และถูกทำร้ายร่างกายในครอบครัวทำมา 11 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้นมา

เขาเดินทางมาเมืองไทยปี 1997 (พ.ศ. 2540) บวชเป็นพระ 4 พรรษา โดยจำพรรษาที่วัดเกาะโนสวรรค์ ริมบึงหนองหาร จ.สกลนคร 2 พรรษา และวัดอรุณราชวราราม 2 พรรษาลาสิกขาเมื่อปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2555 จากนั้นเริ่มสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ฝรั่ง)

ฮาร์ตันโต กับลูกๆ จากชุมชน