ธรรมเปลี่ยนชีวิตฮาร์ตันโต ชาวอินโดนีเซีย ให้มาช่วยเด็กด้อยโอกาสในไทย

  • วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 07:19 น.

ธรรมเปลี่ยนชีวิตฮาร์ตันโต ชาวอินโดนีเซีย ให้มาช่วยเด็กด้อยโอกาสในไทย

โดย...สมาน สุดโต

ฮาร์ตันโต คุณาวัน (Hartanto Gunawan) นักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ทิ้งธุรกิจร้อยล้านในอินโดนีเซียมาอยู่วัดช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นชาวต่างชาติต้นแบบ ที่รักเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทย โดยเป็นห่วงว่าคนจะห่างจากวัด จึงอาสามาช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยให้อีกต่างหาก

การช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐ ออสเตรเลีย ไซปรัส เยอรมนี และไต้หวัน โดยยังไม่เห็นทุนจากคนไทยสนับสนุนแม้แต่น้อย

ฮาร์ตันโต ไม่ใช่เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เท่านั้น ยังมีฐานะเหมือนคนวัด เพราะที่ทำการอยู่คณะ 6 วัดอรุณราชวราราม เขาจึงปฏิบัติตนเป็นอุบาสกที่ดี ช่วยงานวัด ทานข้าวมื้อเดียว ทำวัตร สวดมนต์เช้าเย็น และใส่บาตรพระทุกเช้า ทำงานจนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และนานาชาติ และจะเดินทางไปบรรยายในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดจะเดินทางวันที่ 27 ส.ค. 2560

ฮาร์ตันโต เล่าว่าทำงานช่วยเด็กด้อยโอกาสและป้องกันการค้ามนุษย์ ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ กว่า 200 ชีวิต ในเวลา 11 ปี และจะทำต่อไป เพราะธรรมพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาแล้ว

 เขาเป็นชายหนุ่ม สมถะแต่งกายเรียบง่ายวัย 50 ปีเศษ ที่เด็กๆ เรียกว่าคุณพ่อ หรือ Father ที่พูดภาษาไทยได้ บอกว่าช่วยเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ครอบครัวแตกแยก เด็กยากจน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และถูกทำร้ายร่างกายในครอบครัวทำมา 11 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้นมา

เขาเดินทางมาเมืองไทยปี 1997 (พ.ศ. 2540) บวชเป็นพระ 4 พรรษา โดยจำพรรษาที่วัดเกาะโนสวรรค์ ริมบึงหนองหาร จ.สกลนคร 2 พรรษา และวัดอรุณราชวราราม 2 พรรษาลาสิกขาเมื่อปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2555 จากนั้นเริ่มสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ฝรั่ง)

ฮาร์ตันโต กับลูกๆ จากชุมชน

ธรรมเปลี่ยนชีวิตได้

ก่อนบวชฮาร์ตันโต เป็นซีอีโอ บริษัทใหญ่ด้านการก่อสร้าง ที่ปรึกษา นำเข้า ส่งออก นำเที่ยว และธุรกิจบันเทิงในอินโดนีเซีย แต่หลังจากบวชพระ 4 พรรษา เขาบอกว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนจิตใจ เมื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตตนเองได้ จึงคิดจะใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตคนอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันฮาร์ตันโตมีตำแหน่งผู้ประสานงาน บริหาร จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม

ให้ทุนเด็กด้อยโอกาสเรียนผู้ช่วยพยาบาล

พูดถึงกิจกรรมของศูนย์ที่คณะ 6 วัดอรุณราชวรารามนั้น จะรับเด็กด้อยโอกาสที่เป็นเยาวชนอายุประมาณ 17 ปี เป็นเด็กต่างจังหวัด เด็กชาวเขา เด็กกำพร้า เด็กยากจน จบการศึกษาสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการปีละ 25-30 คน ให้เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทุนจากสหรัฐสนับสนุน ปีหนึ่งประมาณ 5-6 ล้านบาท ผู้รับทุนเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลมีงานทำที่โรงพยาบาลต่างๆ เป็นการช่วยเด็กครบวงจร หากเรียนจบไม่มีงาน โอกาสถูกหลอกยังมีอยู่ ถ้าเราหางานให้ โอกาสถูกหลอกน้อยลง แต่ยังไม่พอเมื่อทำงานแล้วต้องมีปัญญา ป้องกันไม่ให้โดนผู้ชายหลอก โครงการนี้ดำเนินการมา 11 ปี มีผู้จบไปแล้ว 202-203 คน ตัวเลขนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงที่สุดในโลก วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 91.5% ทำให้ฮาร์ตันโตได้รับรางวัลจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และได้ใช้เงินรางวัลนั้นซื้อคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง มาช่วยผู้เรียนผู้ช่วยพยาบาลใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลทำการบ้าน และให้เด็กในชุมชนได้เรียนคอมพิวเตอร์ด้วย และได้เชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มาเป็นประธานเปิดโครงการคอมพิวเตอร์ในครั้งนั้นด้วย

แหล่งทุนที่สนับสนุนการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ไม่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่มาไซปรัส ไต้หวัน ออสเตรเลีย และเยอรมนี ที่ช่วยให้เด็กไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีอีกด้วย

เขากล่าวว่าไม่ได้ให้ทุนแต่เด็กผู้หญิงเท่านั้น เด็กผู้ชายก็เคยได้รับทุน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนเด็กผู้หญิงที่เรียนผู้ช่วยพยาบาล ถ้าเรียนดี ตั้งใจดี ประพฤติดี ยังมีทุนให้เรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศด้วย เช่น เยอรมนี และไต้หวัน หรือจะทำงานไปด้วยเรียนด้วยก็ได้เช่นที่ มสธ. และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะเรียนทางด้านสาธารณสุข ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องรักษาคุณธรรมและจริยธรรม เพราะเขาเรียนโดยใช้ทุนจากต่างประเทศ อย่าให้เขาเสียชื่อ

ลูกๆ จากชุมชน

รักษาวัฒนธรรมไทย

เมื่อถามถึงการอยู่วัด เขาบอกว่า ได้ศึกษาและเรียนวัฒนธรรมไทย พบว่าสมัยก่อนนั้นวัดเป็นที่พึ่งเป็นที่เรียนของชุมชน ใครอยากเรียนหนังสือก็ต้องมาวัด แต่สมัยนี้ชุมชนและเด็กๆพึ่งอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ คาราโอเกะ ในขณะที่มีข่าวร้ายเรื่องพระเสมอ จึงห่วงว่าประชาชนมองเห็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่อยากเคารพพระ ไม่อยากมาวัด เขาจึงขอจากผู้ให้ทุนว่าจะทำโครงการในวัดพุทธ เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยก็บังเอิญชาวพุทธก็อนุญาต

ส่วนเด็กที่อยู่ในอุปการะนั้น มีหอพักให้อยู่ทุกคนต้องปฏิบัติธรรม ทำบุญทุกวัน โดยกำหนดให้ตื่นตี 4 ทำสมาธิ ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และใส่บาตรทุกวันเวลา 08.00 น. ไปเรียนกลับมาถึงหอพักเวลา 17.00 น. กินข้าวเย็น 19.00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์เวลา 19.35 น. และ 22.00 น. ปิดไฟนอน

เมื่อเลิกเรียน หรือวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ต้องมาช่วยชุมชน ช่วยทำความสะอาดวัด ช่วยสอนเด็กจากชุมชน ที่มาเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างพฤติกรรมดีๆ ให้ทุกคน เพราะมั่นใจว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตได้

การที่เด็กๆ มีกรอบในการปฏิบัติ มีวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้ให้ทุน เพราะพบกันเมื่อจะมีเสียงขอบคุณจากเด็กๆผู้ให้ทุนเคยพูดว่า เด็กๆ ได้ชีวิตใหม่ และประทับใจคำขอบคุณจากเด็กที่เขาไม่เคยได้รับจากสหรัฐอเมริกา

นี่คือชีวิตฮาร์ตันโต ชาวอินโดนีเซียที่รักเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทย ทำงานช่วยเด็กด้อยโอกาสและป้องกันการค้ามนุษย์ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กๆ กว่า 200 ชีวิต ในเวลา 11 ปี และจะทำต่อไป เพราะธรรมพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาแล้ว

ผู้ช่วยจิตอาสา ช่วยสอนเด็กจากชุมชน

ข่าวอื่นๆ