ปฏิรูปสงฆ์ แบบนี้ดีไหม

วันที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 09:35 น.
ปฏิรูปสงฆ์ แบบนี้ดีไหม
โดย...ส.คนจริง

เสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ยังเป็นกระแสที่วนเวียนในสังคมไทย และสังคมสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพราะข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์และวัดยังออกมาในภาพลบๆ ตลอดเวลา

ใครหลายคนนำเสนอการปฏิรูป และแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ เพื่อให้สังคมสงฆ์เป็นองค์กรในอุดมคติ ไม่มีเครื่องเศร้าหมองจากสังคมโลกเข้าไปแปดเปื้อน แม้ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิทัลแล้ว แต่ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และต้องการปฏิรูป ดูเหมือนว่าจะต้องการให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมหลังเขา ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ เพราะสังคมสงฆ์ในเมืองไทยนั้นเป็นกลไกหนึ่งของสังคมไทย และวัฒนธรรมไทยแม้ว่าจะมีภาพลบออกมา แต่ก็เป็นส่วนน้อย แต่ข่าวออกมาใหญ่เหลือเกิน

ดังนั้น ถ้าจะปฏิรูปกิจการพระศาสนา หรือพระสงฆ์ ขอให้มาร่วมกันคิดใหม่ ทำใหม่ ว่าจะทำอย่างไรให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกับสังคม และมีความหมายร่วมกับสังคมทุกระดับแบบยั่งยืนตลอดไป เพราะอย่างไงๆ เราก็ปฏิเสธพระสงฆ์ไม่ได้อยู่แล้ว

ผมเสนอดังนี้

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ 2505 ต้องทำให้เป็นคุณแก่ทุกฝ่าย ทั้งบ้าน วัด และราชการ จึงจะสัมฤทธิผล

นั้นคือ ให้เพิ่มบทบัญญัติว่า เจ้าคณะสงฆ์ผู้ปกครองทุกระดับ ต้องเป็นกรรมการที่ปรึกษาขององค์กรภาครัฐ

1.เจ้าคณะตำบล ต้องเป็นกรรมการที่ปรึกษา อบต.

2.เจ้าคณะอำเภอ ต้องเป็นกรรมการที่ปรึกษานายอำเภอ

3.เจ้าคณะจังหวัด ต้องเป็นกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

ปฏิรูปแบบนี้จะเกิดการทำงานแบบบูรณาการ สอดคล้องกับคำพูด ที่พูดกันเสมอว่า บวร หรือบ้าน วัด และราชการ

คณะสงฆ์และส่วนราชการจะได้ทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสังคมและมหาชน สมประโยชน์แบบโปร่งใสด้วยกันทุกฝ่าย

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา ครับ