ล็อกเกต ‘ในหลวง ร.9’ ของหวง ‘ปิติกาญจน์ สิทธิเดช’

  • วันที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 09:24 น.

ล็อกเกต ‘ในหลวง ร.9’ ของหวง ‘ปิติกาญจน์ สิทธิเดช’

โดย...เอกชัย จั่นทอง ภาพ : กิจจา อภิชนรจเรข

“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นหลักความเชื่อความศรัทธาของ “ปิติกาญจน์ สิทธิเดช” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ปิติกาญจน์ หรือ “พี่ต้อม” รับราชการผ่านตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก่อนจะเติบโตตามสายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ล่าสุดครองตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พี่ต้อม นับว่าเป็นอีกคนที่มีความชื่นชอบสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล ด้วยมีแนวคิดความเชื่อที่ว่า พระเครื่องนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ คอยพยุงเตือนสติให้คิดดีทำดีปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและความถูกต้อง แม้ว่าจะมีพระเครื่องสะสมไว้จำนวนมาก แต่เลือกแขวนล็อกเกตพร้อมสร้อยทองลวดลายสวยงาม ด้านหน้าล็อกเกตคือพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านหลังเป็นรูปเลขเก้าไทย เขียนไว้อย่างสวยงาม และแขวนติดตัวมานานหลายปี

“เรื่องการดำเนินชีวิตพยายามยึดสิ่งที่พระองค์ท่านได้ให้แนวทางไว้ ถือว่าคนไทยโชคดีที่เรามีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับยกย่องในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แม้ไม่ร่ำรวยแต่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำเนินต่อไปได้ กว่า 70 ปีท่านทรงงานมา จึงขอน้อมนำหลักแนวคิดการทำงานการดำเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้”

ปิติกาญจน์ กลั่นความรู้สึกอีกว่า พระองค์ท่านยิ่งใหญ่มาก การแขวนล็อกเกตที่มีรูปรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นพลังใจนำทาง และส่วนตัวได้ตั้งปณิธานสืบสานการทำงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้คอยเตือนตัวเองพึงปฏิบัติดีอยู่บนความพอเพียงอย่างถูกต้อง ไม่ไปเบียดเบียนใคร

แม้พื้นเพเป็นคนภาคเหนือ มีเกจิพระเครื่องชื่อดังจำนวนมาก ปิติกาญจน์ ยอมรับจากหัวใจว่า สมัยก่อนก็แขวนบูชาพระเครื่องดังๆ หลายองค์ เช่น หลวงปู่แหวน ครูบาศรีวิชัย รวมถึงพระชื่อดังอย่างพระปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ล้วนเคยใส่คุ้มครองมาตลอด แต่ด้วยความรักความศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงเลือกนำล็อกเกตที่มีรูปท่านมาแขวนติดตัวเสมอ รวมถึงยังสะสมเหรียญต่างๆ เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ทุกชนิดที่มีในประเทศไทย ด้วยเหตุผลเดียวคือความรักและเคารพ

“ตั้งแต่แขวนล็อกเกตในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายใดๆ เกิดขึ้น เช่นเดียวกันยังสร้างกำลังใจทำให้งานทุกอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นเลย ยามที่คิดงานหรือเหนื่อยล้าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการทำงานทุกครั้ง เชื่อว่าเป็นพลานุภาพคอยปกปักรักษาคุ้มครอง”

ทว่า ภารกิจหน้าที่การงานจะล้นมือ แต่ยามว่างจากหน้าที่ ปิติกาญจน์ เลือกศึกษาประวัติเหรียญต่างๆ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเหรียญที่ระลึกงานสำคัญ ธนบัตรที่ระลึก ฯลฯ ล้วนเป็นของรักของหวงอย่างมาก หากไม่สนิทชิดเชื้อหรือไว้ใจกัน ไม่มีทางที่ใครจะได้เห็นของสะสมเหล่านี้ ในระหว่างการสัมภาษณ์ยังกล่าวติดตลกว่า “ดูแค่นี้พอแล้ว เดี๋ยวคนมาปล้นพี่” คงยืนยันได้ว่าของสะสมนี้ท่านหวงแหนจริง

สำหรับเส้นทางชีวิตราชการเหลืออีก 1 ปีเศษ พี่ต้อมให้ปณิธานตัวเองเสมอตั้งแต่เริ่มรับราชการว่า “เราจะต้องยึดถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน” ต้องทำงานอย่างสมศักดิ์ในบทชีวิตข้าราชการไทย

ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข่าวอื่นๆ