วัดสัมพันธวงศ์ สร้างพระกริ่ง 100 ปีสมเด็จมานิต

  • วันที่ 09 ก.ค. 2560 เวลา 07:17 น.

วัดสัมพันธวงศ์ สร้างพระกริ่ง 100 ปีสมเด็จมานิต

โดย...สมาน สุดโต

วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) จัดสร้างพระกริ่งเจ้าสัวจีนใหญ่ทรงเครื่อง รุ่นแรก ในวาระที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาส สมเด็จพระราชาคณะสายวิปัสสนากรรมฐาน ที่ได้เรียนกรรมฐานและออกธุดงค์กับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งจะมีอายุสูงถึง 100 ปี วันที่ 29 ธ.ค. 2560

พระกริ่งเจ้าสัวจีนใหญ่ทรงเครื่องที่จัดสร้างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้ มีพุทธลักษณะที่งดงาม ทรงจีนใหญ่ปางมารวิชัย พระหัตถ์ถือวชิราวุธ ทรงเครื่องศิลปะจีน มีประวัติความเป็นมาว่า ได้เริ่มสร้างขึ้นในประเทศทิเบต จากนั้นได้เข้ามาสู่ประเทศไทย

ชาวพุทธมีความเชื่อว่า พระกริ่งนั้นเป็นองค์แทนของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และหาค่ามิได้ พร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่า หากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะพ้นภัยพิบัติ เกิดโชคลาภ เป็นวาสนาอันสูงส่ง และสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย ยกตัวอย่างในคราวที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (แดง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ เพื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วทรงประทานแก่สมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทา ต่อมาหายจากอาพาธ นับได้ว่าเป็นกฤษดาภินิหารแห่งพระพุทธคุณ

พระพรหมเมธี (จำนงค์) กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมในพิธีเททองสร้างพระกริ่ง ว่า พระราชมงคลเมธี เลขานุการวัดสัมพันธวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระกริ่งเจ้าสัวจีนใหญ่ทรงเครื่อง และเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รุ่นแซยิด 100 ปี เพื่อให้ประชาชนที่มีศรัทธาในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เช่าไว้บูชา ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 100 ปี วันที่ 29 ธ.ค. 2560

ในการนี้ Mrs.Linda Lehoang อุบาสิกาจากรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา นิมนต์หลวงปู่สุวัณคำ จนฺทสาโร อายุ 66 ปี แห่งวัดภูเขาควายเผือก สปป.ลาว มาเป็นประธานเททอง

หลวงปู่สุวัณคำ แห่ง สปป.ลาว ฉันอาหารมังสวิรัติ เป็นพระเถระสายกรรมฐาน ถือรุกขมูลอยู่ถ้ำเป็นวัตรปฏิบัติ นานๆ จะออกจากถ้ำมาโปรดญาติโยมครั้งหนึ่ง

ผู้สนใจเช่าพระกริ่งหรือรูปเหมือน ติดต่อวัดสัมพันธวงศ์ และศูนย์พระชั้นนำทั่วไป หรือโทร.09-2754-0555 หรือ 09-2756-7666 ไลน์ไอดี phra123

พระกริ่งเจ้าสัวจีนใหญ่

“สมเด็จพระสังฆราช ให้ละอายต่อบาป”

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา 2560 ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจ มีความละอายต่อบาป ไม่ใช่ทำแค่เพียงพิธีกรรม

วันที่ 7 ก.ค. 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560 ความว่า “วันอาสาฬหบูชาเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจะได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรค ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดิถีเช่นนี้ ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน คงเคยปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันมาแล้วทุกคน ด้วยถ้อยคำภาษาบาลีว่า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น”

ข่าวอื่นๆ