สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี

วันที่ 14 พ.ค. 2560 เวลา 08:05 น.
สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี
โดย...ราช รามัญ

ใครเคยคิดบ้างว่า วันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะได้ไปเจริญงอกงามในทางตะวันตก ที่สำคัญผมเคยลองทบทวนดูถึงเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งยอมรับพระพุทธศาสนา ข้อแรกเลยคือ พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในทุกมิติ และมีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็ก้าวเข้าไปไม่ถึงร่วมอยู่ด้วย

ผลของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทุกอย่างล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงก็เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ระหว่างทางที่ปฏิบัติอาจพบเจอบางเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติอันยากจะอธิบายได้ หรืออาจจะกล่าวว่า เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผล ในคำพูดของการสื่อสารแบบมนุษย์สามัญ

การศึกษาพุทธของฝรั่ง เขาไม่ได้ศึกษาแบบความเชื่อและความศรัทธาแบบคนไทย และเรื่องของความเชื่อดูเหมือนจะถูกปฏิเสธทิ้งอย่างสิ้นเชิงด้วย เนื่องจากเขาเน้นไปทางปัญญา การศึกษาพุทธเขาเริ่มจากการอ่าน วิเคราะห์แบบลงลึกถึงรากของคำสอน ไม่ใช่ฟังแค่จากปากพระหรือคนที่มีความรู้ทางด้านธรรมะเพียงอย่างเดียวแล้วก็เชื่อ

สิทธัตถะน้อย กับบิดา และผู้เขียน