สนช.ตีท้ายครัวมหาเถรสมาคม

  • วันที่ 26 ก.พ. 2560 เวลา 08:59 น.

สนช.ตีท้ายครัวมหาเถรสมาคม

โดย...สมาน สุดโต

มส.ถูกตีท้ายครัว

ในขณะที่ประชาชนและคณะสงฆ์ให้ความสนใจ สงครามระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หลังจากหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศใช้ ม.44 ควบคุมพื้นที่วัด ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2560 เพื่อตามจับกุมตัวพระธัมมชโยในข้อหารับของโจร และฟอกเงินนั้น หลังบ้านของคณะสงฆ์ก็ถูก สนช.ตีท้ายครัว เมื่อมีรายงานข่าววันที่ 21 ก.พ. 2560 ว่านายจรัญ ภักดีธนากุล คณะทำงานปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้เสนอให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใน 2 มาตรา คือ

มาตรา 1222 ระบุว่า การรับมรดกตกทอดของบุคคลที่บวชเป็นพระไม่ควรที่จะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เพราะไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากไม่ได้เป็นฆราวาส

มาตรา 1223 เสนอว่า เมื่อบุคคลที่มาบวชเป็นพระ เมื่อได้รับปัจจัยต่างๆ ที่มีมูลค่ามากไม่ควรจะเก็บไว้เอง ควรจะเป็นของวัดหรือให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับเรื่องก็ส่งไปเป็นทอดๆ จนถึงมือนายสมพร เทพสิทธา ประธานอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการศึกษา

ข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่ามีผลกระทบอะไรต่อพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เช่น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งวัดราชบพิธบ้าง เพราะท่านเพิ่งได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 ผ่านไปไม่ถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงข้าวใหม่ปลามัน แทนที่จะได้บรรทมเป็นสุข ต้องมาหลับพระเนตรไม่ลง เพราะประชุม มส.วันแรก (วันที่ 20 ก.พ.) ก็ต้องสั่งการเรื่องวัดพระธรรมกาย ซึ่งตอนนี้ยังทำสงครามกันอยู่ ส่วนที่ยังไม่ได้สั่งการอะไร แต่ชาวบ้านอยากรู้ ได้แก่ เรื่องพระเมือง เจ้าอาวาสป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ ที่สตรีสาวสวยออกมากล่าวหาว่ามีอะไรกันถึงขั้นปาราชิก 2 ครั้ง ตอนนี้มีเรื่องแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ญาติโยมที่เป็นสมาชิก สนช.เสนอแบบไม่เห็นกรรมการมหาเถรสมาคมอยู่ในสายตา 

เรื่องนี้ร้อนถึงพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ที่แต่ก่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เก็บตัวเงียบไม่ว่าเรื่องบวกและลบ แต่วันนี้ท่านรองอธิการบดี ออกมาว่าก่อนแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ต้องคุย มส.ก่อน (ข้อมูลในเว็บเพจ) รองอธิการบดีบอกว่า อยากให้เข้าใจประเพณีโบราณว่าการจะทำอะไรเกี่ยวกับพระสงฆ์ ต้องดูหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักของศาสนาก่อน ดังนั้น เรื่องทรัพย์สิน เรื่องการบริหารจัดการพฤติกรรมของพระสงฆ์ ในพระวินัยกำหนดไว้ชัดเจน และข้อเท็จจริงแล้วการบัญญัติกฎหมายใดก็ตามที่จะมีผลต่อคณะสงฆ์ในศาสนาพุทธ จำเป็นต้องมีคนที่รู้จริงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ทำโดยคนไม่รู้จริง โดยเฉพาะหากเป็นผู้ที่มีอคติด้วยก็ยิ่งมีปัญหา

วาทะเด็ดในเรื่องนี้คือ ตอนนี้ยังมีมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธาน ถือว่าเป็นคณะกลุ่มบุคคลที่บริหารงานคณะสงฆ์ทั้งหมด ถ้าทำอะไรโดยที่มองข้าม มส.จะเกิดปัญหา เหมือนล่วงเกินคณะสงฆ์ทั่วประเทศ

ภิกษุ สามเณร จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯขอบิณฑบาตยกเลิก ม. 44 ยึดวัดพระธรรมกาย

 

บิณฑบาต ม.44

เห็นภาพพระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ระดมพระหนุ่ม เณรน้อย ถือป้ายไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 เพื่อขอบิณฑบาตนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิก ม.44 กับวัดพระธรรมกาย โดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วน เพราะไม่อยากเห็นผู้บริสุทธิ์และชาวพุทธเจ็บปวด เป็นภาพที่บอกว่าพระสงฆ์ไม่ทิ้งกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ