สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานจัดงานวันมาฆบูชา

  • วันที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:48 น.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานจัดงานวันมาฆบูชา

โดย...สมาน สุดโต

วันมาฆบูชา ปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้

ส่วนกลาง กำหนดจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และสถานศึกษา มีกิจกรรมประกอบด้วย

-พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

-การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี

ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. ทุกจังหวัดและวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานการดำเนินงาน

วัดไทยในต่างประเทศ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และการถวายสังฆทาน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรด 1.เห็นชอบให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ 2.มอบสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ดำเนินการ โดยมีเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2560 ณ สวนเวฬุวัน (ภายในพุทธมณฑล) จำนวน 300 รูป และเจ้าคณะจังหวัด จัดพระสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จำนวน 400 รูป ประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 รูป คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 รูป คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 รูป และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 รูป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

วันอายุวัฒนมงคล

พระมหาเถระเกิดในเดือน ก.พ. 3 รูป คณะศิษย์จัดงานมุทิตาให้อย่างพร้อมเพรียง

1.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี) เจ้าอาวาส วัดเครือวัลย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เกิดวันที่ 1 ก.พ.

2.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เกิดวันที่ 2 ก.พ.

3.พระพรหมเมธี เกิดวันที่ 22 ก.พ.

ถ้าข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว จะมีงานมหาเถรา ภิเษก พระอาจารย์ใหญ่ มหางอน ดำรงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ ลาว วันที่ 4-5 ก.พ. ณ วัดพระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ เชิญศรัทธาสาธุชนร่วมบุญได้ทั้ง 2 วัน

ข่าวอื่นๆ