แวดวงสงฆ์

วันที่ 18 ธ.ค. 2559 เวลา 10:05 น.
แวดวงสงฆ์
โดย...สมาน สุดโต

มอบวุฒิบัตร

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ มจร วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ณ อาคาร วิปัสสนาฯ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานแด่นิสิต มจร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประจำปี 2559 ในพิธีเปิดโครงการ วันที่ 13 ธ.ค. 2559 โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มจร เดินทางมาเป็นประธานเปิด พร้อมให้นโยบายในการสอนวิปัสสนาแด่พระนิสิต มจร ว่า “ให้พระวิปัสสนาจารย์ตระหนักถึงเรื่องการสอนให้พระนิสิตเข้าใจอย่างชัดเจนในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งนี้เพื่อให้พระนิสิตผู้กำลังศึกษาอยู่ ณ มจร แห่งนี้ได้มีความเข้าใจหลักวิปัสสนากรรมฐาน แล้วปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง เกิด สติ มีสมาธิ ปัญญา เพิ่มขึ้นอันเป็นประโยชน์ของตัวพระนิสิตเอง และเพื่อประโยชน์ของสังคม คือ นำไปสอนสามเณรภาคฤดูร้อนหรือเด็กๆ และเยาวชนทั่วไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “การจัดสัมมนาในคร้้งนี้มีพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 116 รูป ตั้งแต่วันที่ 13-15 ธ.ค. 2559 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

รมต.สุวพันธุ์ มุทิตาพระสุธรรมาธิบดี วัดบวรนิเวศวิหาร
รมต.สุวพันธุ์ มุทิตาพระสุธรรมาธิบดี วัดบวรนิเวศวิหาร

 

ผู้แทนนายกฯ มุทิตาพระเถระ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนในการมุทิตา ถวายสักการะแด่พระธรรมปัญญาบดี (เจ้าคุณพีร์) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และพระสุธรรมาธิบดี (หลวงปู่แบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

พระเถระทั้ง 2 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2559 สำหรับในวันนี้เข้าถวายมุทิตาสักการะจำนวน 2 รูป

มุทิตาพระเทพบัณฑิต
มุทิตาพระเทพบัณฑิต

 

มุทิตาพระเทพบัณฑิต

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 พระครูปลัดกวีวัฒน์ นำคณะพระสงฆ์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โครงการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร. ถวายมุทิตาสักการะพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์ 2559 ณ ธรรมสถาน มมร. ศาลายา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย