แวดวงสงฆ์

วันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
แวดวงสงฆ์
โดย...สมาน สุดโต

ประชุมมหาวิทยาลัยเถรวาทที่อินโดฯ

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ไปประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธเถรวาท ที่ Smaratungga Buddhist College JI Semarang-Solo Central Java Indonesia วันที่ 10-14 พ.ย. 2559

สมหมาย สุภาษิต ที่ติดตามไปด้วย แจ้งว่า การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธเถรวาท ที่อินโดนีเซีย ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 300 รูป/คน จากมหาวิทยาลัยพุทธเถรวาท 20 มหาวิทยาลัย จาก 18 ประเทศ วันแรกเปิดประชุมโดยสุนทรพจน์ต้อนรับ โดย พระคุณเจ้าพระศรีปัญญาวโรมหาเถระ ผู้แทนพระสงฆ์เถรวาท แห่งอินโดนีเซีย พระคุณเจ้าญาณสุรยะนที มหาเถระ ผู้แทนมหาสังฆ์แห่งอินโดนีเซีย พระคุณเจ้าภิกษุธุตวีระมหาสถาวีระ ผู้แทนมหายานแห่งอินโดนีเซีย โดยมีท่านญาณิสระ ซึ่งเป็นประธาน IATBU เป็นประธาน จากนั้นจะประชุมในหลากหลายหัวข้อ เช่น พระพุทธศาสนากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับการทำงานเพื่อสังคม การศึกษาพระพุทธศาสนากับในฐานะการเรียนที่เปลี่ยนถ่าย โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา การนำเสนอของอินโดนีเซีย และการนำเสนอภาษาบาลี วันที่ 13 พ.ย. ไปสวดมนต์ที่โบโรพุทโธ ชมวัดเมนดุต งานนี้ทั้งวัน กลับกรุงเทพฯ วันที่ 14 พ.ย. 2559

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

 

หลวงพ่อแคล้ว วัดดอนเมือง มรณภาพ

รายงานจากวัดดอนเมือง ว่า พระราชวิสุทธิมงคล (หลวงพ่อแคล้ว สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง มรณภาพแล้วด้วยโรคชรา เมื่อคืนวันที่ 11 พ.ย. 2559 สิริอายุ 92 ปี 4 เดือน 15 วัน คณะสงฆ์วัดดอนเมืองตั้งศพสวดพระอภิธรรมทุกคืนจนถึง 100 วัน ที่ศาลาการเปรียญของวัด ที่พิเศษคือ 7 วันแรกจะสวดทำนองหลวงถวาย จากนั้นจะสวดพระอภิธรรมตามปกติ

ท่านมีนามเดิมว่า แคล้ว ทับแถม เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. 2467 ที่บ้านเลขที่ 6 บ้านเมืองทองนิเวศน์ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพฯ

บรรพชาเมื่ออายุ 13 ปี วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2480 ณ วัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีพระอธิการแจ่ม วัดช่องลม จ.นนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2487 ที่วัดดอนเมือง มีพระครูพิศาลวิริยกิจ วัดเทวสุนทร เขตบางเขน เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบท ท่านช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในวัดดอนเมือง รวมทั้งยังร่ำเรียนวิทยาคมจากบรรดาพระอาจารย์ที่เป็นศิษย์สืบสายหลวงพ่อพร พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนา จนได้รับการยอมรับว่าท่านเป็นเกจิชั้นครูรูปหนึ่งในแวดวงพระเกจิเมืองไทย

 

เซเว่นฯ เปิดสนามสอบ “ธรรมศึกษา”

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม จัดโครงการ ซีพี ออลล์ เปิดสอบ “ธรรมศึกษา” ประจำปี 2559 ให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยนิมนต์ พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวง อ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงจัดสอบธรรมศึกษา โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 มีพนักงานบริษัทสอบผ่านธรรมศึกษาระดับชั้นตรี, โท, เอก รวมแล้วกว่า 10,424 คน