กรรมหรือดวงดาวกับสังฆราชองค์ใหม่

  • วันที่ 14 ส.ค. 2559 เวลา 10:15 น.

กรรมหรือดวงดาวกับสังฆราชองค์ใหม่

โดย...ส.คลองเตย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อำนาจด้วยการปฏิวัติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยการยกเหตุผลว่ารัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ หากปล่อยไปคนไทยจะฆ่าแกงกันเอง...เป็นเหตุผลที่ฟังดูดี เพราะหลังการยึดอำนาจ คนจำนวนมากมีความสุข ม็อบที่เคยปิดประเทศ เคยมีมือปืนป๊อปคอร์น เคยมีพระเป็นผู้นำก็กลับเข้าสู่ที่ตั้ง แต่ไม่รู้ว่าเวรหรือกรรม แกนนำที่เคยก่อม็อบให้บ้านเมืองวุ่นวายจนไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย กลายเป็นตัวจุดชนวนให้รัฐบาลเปิดศึกกับพระ เช่น ไม่เสนอชื่อพระเถระที่มหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยอ้างเหตุต่างๆ ตั้งแต่กฎหมาย ไปจนถึงเรื่องที่ประชาชนคนธรรมดาว่าเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว เช่น นำเข้าอะไหล่รถยนต์ เหมือนว่าอยู่ดีไม่ว่าดี มาเป็นคู่กรณีกับพระผู้ใหญ่ได้อย่างไง

ขณะที่บ้านเมืองสงบสุข กลับมีเรื่องระทึกขวัญ ทั้งรัฐบาลและประชาชนอยู่ในอาการที่ไม่อยากเชื่อ จึงต้องสันนิษฐานว่าเป็นแรงกรรม หรือแรงดวงดาว อันกรรมนั้นอยู่ที่เจตนา ส่วนดวงดาวที่โหร คสช.บอกกล่าว ก็มีอิทธิพล มิเช่นนั้นผู้นำประเทศนี้ก็ไม่ต้องต้องสวมแหวนนพเก้า

อิทธิพลดวงดาวนั้น ท่านผู้รู้บอกว่าน่าเป็นห่วง เพราะนับแต่วันที่ 7 ส.ค.เป็นต้นมา ดาวพฤหัส อันเป็นดาวศุภเคราะห์เดิมสถิตอยู่ราศีสิงห์ร่วมกับดาวราหู อันเป็นดาวตัวร้าย ทำให้มัวเมา มีโชคร้าย ที่ตรีโกณอยู่กับลัคนาดวงเมืองที่ราศีเมษนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่ราศีกันย์ ดังนั้นดาวดีมีความเป็นครูบาอาจารย์ พระผู้ใหญ่ เทพแห่งความเมตตาที่เคยช่วยทำให้ความร้ายแรงของราหูที่จะส่งผลเสียกับดวงเมืองหรือประเทศชาติ ก็ไม่สนใจให้ความเมตตาและคุ้มครอง นอกจากนั้นดาวมฤตยูยังมาสถิตอยู่ในดวงเมืองที่ราศีเมษได้ครบปี โบราณว่าเหตุเภทภัยต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น มีผู้คนล้มตายจากเหตุไม่ปกติ

ผู้อ่านกรุณาใช้วิจารณญาณ เมื่อนักโหราศาสตร์เตือนว่าในปลายปีนี้ดาวเสาร์ก็จะไปอยู่ในราศีธนู ตรีโกณกับราศีเมษ อันเป็นลัคนาประเทศ ความร้ายแรงของดาวร้าย 3 ดวง คือ ดาวเสาร์ราหู และมฤตยู มาอยู่เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม เช่นนี้คนโบราณบอกว่า 84 ปีจะมีสักครั้ง และครั้งก่อนหน้านี้คือปี พ.ศ. 2475 ที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จากปลายปี ควบต่อถึงสิ้นปี 2560 ผู้รู้ด้านดวงดาวกล่าวว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับประเทศที่เรารัก...จริงหรือไม่ ถ้าดูสัญญาณบอกเหตุก็น่าวิตก คือรัฐบาลมีเรื่องกับพระผู้ใหญ่ ส่วนแกนนำม็อบปิดประเทศจนเกิดรัฐประหาร ประกาศตั้งพรรคการเมือง หนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่ออีก หลังจากประชามติรัฐธรรมนูญผ่าน

สดๆ ร้อนๆ ระเบิดและเพลิงไหม้ 7 จังหวัด 17 จุด มีคนบาดเจ็บล้มตายในวันมหามงคล... ผู้ที่เชื่อว่าดวงเมืองได้รับผลจากดาวครู ดาวพระ อย่างพฤหัสไม่คุ้มครองเมือง และดาวร้ายอย่างดาวเสาร์-มฤตยู-และราหู มาเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมโกณกับดวงเมือง จึงมีเหตุเภทภัยร้ายแรงเช่นนี้

ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องดวงดาว แต่เชื่อเรื่องกรรม ที่ว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น จึงหันไปดู ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ เชื่อที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ว่า ทำดีต้องไม่ท้อ ต้องทำดีต่อๆ ไป ดวงดาวที่ร้าย ก็พ่ายได้...แต่ต้องตอบให้ได้ว่าทำดีพอหรือยัง โดยเฉพาะกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ข่าวอื่นๆ