พระประจำพระชนมพรรษา 7 รอบพระบรมราชินีนาถ

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2559 เวลา 11:13 น.

พระประจำพระชนมพรรษา 7 รอบพระบรมราชินีนาถ

โดย...ส.สต

รัฐบาลจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 ส.ค. 2559  พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เลขที่บัญชี 068-0-17120-7

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 1/2559 ณ ตึกสันติไมตรี ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระพรรษาฯ  โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาที่เป็นพระเถระ 19 รูป ล้วนแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานที่ปรึกษา

ส่วนคณะกรรมการอำนวยการฯ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นกรรมการ

และมีคณะกรรมการอำนวยการอื่นๆ ได้แก่ เลขาธิการสำนักพระราชวัง, ราชเลขาธิการ, รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ), ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์), เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี พนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

พร้อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

สำหรับลักษณะพระพุทธรูป ซึ่งออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งจะจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มีความสูง 38 เซนติเมตร ใช้ทองคำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม แท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยทองคำขาว น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม

พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 แต่แตกต่างกันตรงที่พระพุทธรูปที่จัดสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยกพระหัตถ์ขวา

พระพุทธรูปนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล”  ซึ่งมีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา”

ตอนท้ายของการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานวัดต่างๆ ทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559 และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันทุกวัน ตลอดปี 2559

ข่าวอื่นๆ