เนื่องจากการประชุม ทางศาสนา...เพื่อสันติภาพ ณ กรุงนิวเดลี/อินเดีย!

วันที่ 13 ก.ย. 2558 เวลา 09:13 น.
เนื่องจากการประชุม ทางศาสนา...เพื่อสันติภาพ ณ กรุงนิวเดลี/อินเดีย!
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามุ่งตรงสู่พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ...อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้ไม่รู้ว่าอะไรๆ คืออะไร... หลักธรรมซึ่งสั่งสอนให้เราทั้งหลายพึงรู้ในเหตุปัจจัยที่นำไปสู่อะไรๆ ในโลกนี้... ไม่ว่าอะไรดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมให้ผลตามความเป็นธรรมดา... แล้วตอบแทนคืนกลับผู้กระทำนั้นๆ... แม้ไม่รู้อะไรๆ...

เมื่อวันที่ ๓-๕ ก.ย.ที่ผ่านมา ดังที่เขียนเล่าไปแล้วว่า ได้ไปร่วมงานประชุมระดับนานาชาติที่นิวเดลี/อินเดีย สนับสนุนการจัดงานโดยรัฐบาลอินเดีย ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นิเรนทรา โมดี ที่กำลังเป็นที่จับตามองของสังคมโลก ในบทบาทการนำที่แหลมคมและแยบคาย ในนโยบายการเมืองทั้งภายในประเทศและเวทีนานาชาติ...

จริงๆ แล้ว การจัดประชุมทางวิชาการศาสนา เพื่อการคิดหาหนทางให้โลกได้เกิดสันติสุข... สันติภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ดังจะเห็นว่า มักจะมีข่าวสารจัดประชุมสัมมนาในเรื่องดังกล่าวกันบ่อยๆ...

แต่การที่สังคมโลกให้ความสนใจในการจัดประชุมทางวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า GLOBAL HINDU-BUDDHIST INITIATIVE ON CONFLICT AVOIDANCE AND ENVIRONMENT CONCIOUSNESS ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ย. ๒๕๕๘ ที่ New Delhi India ในครั้งนี้มาก เพราะบทบาทการนำของนายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย ที่ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจากปัญหาการก่อการร้ายในมิติของการใช้ศาสนา...

จึงเห็นการแสดงสุนทรพจน์อย่างแหลมคมและแยบคายบนเวที ท่ามกลางสายตาของบุคคลสำคัญจากรัฐบาล นักการทูต และผู้นำจิตวิญญาณทางศาสนาจากแต่ละประเทศ ในวันเปิดการประชุมสัมมนา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด...

สำหรับผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนา ได้รับการสรรหาคัดเลือกผ่านทางสถานทูตอินเดียในประเทศนั้นๆ โดยตรง ไม่ผ่านองค์กรใดๆ พร้อมทั้งรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานศาสนา และสื่อมวลชนอาวุโสที่มีชื่อเสียงในประเทศของเรานั้น สถานทูตอินเดียได้เชิญ คุณสุทธิชัย หยุ่น ไปร่วมประชุม ซึ่งอาตมาได้เห็นการทำงานในฐานะสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพของคุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ใช้ทุกโอกาส เวลา ต่อการเก็บทุกเม็ดทุกประเด็นจากบุคคลสำคัญในทุกฝ่าย ไม่เว้นแม้นายกฯ โมดี แห่งอินเดีย ที่ยากต่อการเข้าถึงตัวในท่ามกลางสาธารณชนเช่นนั้น

หากเจาะลึกลงไปเบื้องหลังการทำงาน ที่ใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อย ใช้บุคลากรจำนวนมาก ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ระดมเข้ามา เพื่อการบริหารจัดการให้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ผลคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์... อาตมาเชื่อว่า คงใช้เงินจำนวนมาก... เอาเฉพาะเครื่องบินเที่ยวพิเศษจากนิวเดลีสู่พุทธคยา ที่นำผู้เข้าร่วมประชุม มีทั้งรัฐมนตรี นักการทูต ผู้นำจิตวิญญาณจากศาสนา และผู้ติดตามที่ได้รับอนุญาตจากประเทศต่างๆ ...ไม่นับเที่ยวบินพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ก็หมดไปหลายล้านแล้ว... จึงไม่ต้องกล่าวในเรื่องที่พัก โรงแรมชั้นหนึ่ง อาหารการกิน รถ ลา ม้า ช้าง ...ตลอดจนสรรพสิ่ง-สรรพกำลังทั้งหลาย ที่รัฐบาลอินเดียทุ่มเทมาเพื่อการจัดงานครั้งแรกนี้ให้ประสบความสำเร็จ ก่อนส่งต่อให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปีหน้า...

อะไรเกิดขึ้น ...การประชุมให้ผลสรุปเป็นอย่างไร  ...อะไรเป็นประเด็นเก็บตกที่น่านำมาพิจารณา อันสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่หนึ่ง... เพื่อสันติภาพโลกในครั้งนี้ ณ กรุงนิวเดลี/อินเดีย ฉบับหน้าจะนำมาเขียนเล่าให้ได้รับทราบต่อไป

บทความแนะนำ