พระพยอมแนะวิธีเสริมสร้างสุขภาพใจในการทำงาน

วันที่ 29 มิ.ย. 2557 เวลา 07:25 น.
พระพยอมแนะวิธีเสริมสร้างสุขภาพใจในการทำงาน
พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี นักบรรยายธรรมชื่อดัง รับนิมนต์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ บรรยายธรรมให้กับพนักงานกลุ่มธุรกิจสุกรภาคตะวันออกทั้ง 30 ฟาร์ม ชาวบ้านและหน่วยงานราชการกว่า 150 คน ในหัวข้อ “ทำงานอย่างมีความสุข ไม่ทำเรื่องทุกข์ให้กับผู้อื่น” ณ ศูนย์วิชาการและสาธิตพันธุ์ไก่พื้นเมือง จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

m ทำถูกต้อง พอใจ และอยากทำ

โดยท่านกล่าวว่า แม้ว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายเพียงใด แต่หลักการทำงานของเราต้องมีเป็นหลักไว้ ต้องรู้สึกอยากทำเพราะว่ามันถูกต้อง ทำแล้วพอใจ จนในที่สุดก็เกิดการอยากทำ

เราต้องรู้อยู่เสมอว่าเราต้องไปทำอะไร ที่ไหน เวลาเท่าไร แล้วก็สงบจิตสงบใจเพ่งเล็งอยู่กับงานที่เราทำจนกระทั่งเกิดปัญญารอบรู้แก้ไข รู้เท่าทัน ใครฉลาดทำงาน จะไม่สร้างปัญหาในงาน และไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นในเวลาทำงาน

ถ้าทำงานแล้วต้องปิดงานชั่วคราว ถูกสั่งหยุดงานชั่วคราวเพราะทำไม่ถูกต้อง ไม่เป็นที่พอใจ จะเกิดผลกระทบต่อการทำงาน ไม่สามารถทำต่อไปได้ เพราะฉะนั้นถ้าทำงานแล้วถูกต้อง พอใจ ใครเขาก็อยากให้ทำ

- จิตใจสำคัญ

ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตผู้คนต้องปรับตัว เร่งรีบ และแข่งขันอยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งลืมกลับไปมองว่าทุกวันนี้ความสุขในชีวิตของเราได้ลดลงไปจากเดิมบ้างหรือไม่ ไม่ว่าสิ่งเร้าและปัจจัยภายนอกจะทำให้ชีวิตวุ่นวายเพียงใด สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือ “จิตใจ” ที่จะเป็นตัวกำหนดความทุกข์ความสุขในชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “จะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่ใจของเรา” เมื่อจิตใจเรามีความสุข จะสามารถดึงศักยภาพที่มาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างพนักงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสุขทางจิตใจให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี”

 

- จัดบรรยายธรรม 116 ครั้ง ใน 4 ปี

ชินทัต เวียร์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่คุณอดิเรกศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้กับพนักงานมากกว่าหน้าที่การงานสวัสดิการ และเงินเดือน จึงเดินหน้าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมของซีพีเอฟเวย์ ผ่านโครงการธรรมะบรรยายที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 4 ปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 116 ล่าสุดได้นิมนต์พระพยอม กัลยาโณ มาบรรยายธรรมให้กับพนักงานกลุ่มธุรกิจสุกรภาคตะวันออกทั้ง 30 ฟาร์ม ชาวบ้านและหน่วยงานราชการกว่า 150 คน ฟัง

โดยเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาจากการทำงานด้วยสติปัญญา พร้อมตอกย้ำว่าซีพีเอฟไม่ได้เพียงแต่ผลิต “สินค้าคุณภาพ” แต่ได้ผลิต “คนคุณภาพ” ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งสู่สังคมไทย

- เพื่อนร่วมงานดี มีสุข

ชัชวาลย์ เจนสำโรง ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมนนทรีย์ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่ทำให้มีความสุขคือ เพื่อนร่วมงานและผู้บริหารที่คอยช่วยกันแก้ไขปัญหา

ธรรมะบรรยายทำให้เราได้มานั่งคิดทบทวนว่าทำงานอย่างไรให้เรามีความสุข สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ คือ การมีสติและการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา โดยปกติแล้วงานฟาร์มจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะ ทั้งเรื่องไลน์การผลิต ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ถ้าเรามีสติทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้

การทำงานในฟาร์มจะพบคนหลากหลาย ถ้าเราแก้ไขปัญหาโดยใช้อารมณ์ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องแก้ไขด้วยปัญญา จึงจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้

 

- ธรรมะช่วยในการทำงาน

สุณีรัตน์ อรัญสาร ผู้จัดการฟาร์มสุกร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า นิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมะ ดังนั้นได้ฟังธรรมะบรรยายถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากลูกน้องในฟาร์มมีวุฒิการศึกษาต่างกัน พื้นฐานครอบครัวต่างกัน การนำธรรมะมาใช้ประกอบการทำงานจะทำให้เรามีสติ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล หากเรามีสติเมื่อประสบปัญหาจะสามารถกลับมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการฟาร์มได้เป็นอย่างดี

- คุณภาพคนคู่คุณภาพสินค้า

กิจกรรมธรรมะบรรยายนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสุขภาพใจแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงานผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กรได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมเดือนละ 4-5 ครั้ง ให้กับพนักงานซีพีเอฟ ทั้งในส่วนโรงงาน ฟาร์ม และที่ประจำอยู่ในสำนักงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ เพราะบริษัทเน้นไม่ใช่เฉพาะคุณภาพสินค้า แต่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน จึงได้จัดบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง